Axis AB: Axis rapporterar preliminärt resultat för första kvartalet

Lund, 2014-apr-10
This content is available in the following languages: English, Swedish

På grund av en lägre fakturering än förväntat under framför allt andra halvan av mars kommer rörelseresultatet under första kvartalet att vara svagare än förväntat. Axis försäljning kan ha betydande variationer mellan kvartalen till följd av en indirekt säljmodell.

Axis fakturering för det första kvartalet förväntas att uppgå till 1 129 Mkr (982), motsvarade en tillväxt med 15 procent jämfört med motsvarande period förra året. Rörelseresultatet för perioden bedöms uppgå till 72 Mkr (89).

Under första kvartalet har Axis haft en fortsatt hög takt i rekryteringen av nya medarbetare för att säkra möjligheten att ta del av framtida tillväxt på marknaden. Under perioden har antalet anställda ökat med 81 personer.

Inflödet av nya projekt gör att Axis bibehåller den sedan tidigare kommunicerade bedömningen om rådande tillväxttakt på marknaden för nätverksvideo.


Axis publicerar sin fullständiga rapport för första kvartalet 2014 den 24 april
kl 08:00.För ytterligare information vänligen kontakta:
Johan Lundin, Manager, Investor Relations
Tel: 046-272 18 00, E-post: IR@axis.com.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Axis skall offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april 2014, kl. 08.30 (CET).

Om Axis
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och nya marknader.

Axis har över 1 600 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än 65 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.