Ny kameraövervakningslag välkomnas av handlarna

Lund, 2013-okt-23
This content is available in the following languages: Swedish

En tredjedel satsar på fler och bättre kameror

Den nya kameraövervakningslag som infördes i Sverige vid halvårsskiftet har satt fart på handlarna. En tredjedel av dem kommer att investera i fler och bättre kameror när nu rättsläget har klarnat. Det framgår av en undersökning som Centre for Retail Research, CRR, genomfört på uppdrag av Axis Communications.

CRR har ställt ett antal frågor till 738 beslutsfattare i handeln i totalt sex länder (Sverige, Norge, Danmark, Finland, UK och Irland). Det är tredje gången undersökningen genomförs och den kommer att genomföras på årlig basis. Totalt ansvarar de tillfrågade för säkerheten i nära 43 000 butiker.

En fråga ställdes bara i Sverige, där ca 120 personer besvarade enkäten.

”Tror du att lagändringen i juli 2013 om installation av kameraövervakning kommer att göra att du investerar i ett mer robust övervakningssystem?”

32,4 procent, alltså i princip en tredjedel av handlarna, svarade ja på den frågan. Det är nästan exakt lika många som i förra årets underökning svarade ja på den här frågan:

”Tycker du att lagstiftningen kring kameraövervakning hindrar handlare från att bekämpa stölder och insiderbedrägerier?”

− Det tyder på att en tredjedel av handlarna har avvaktat lagändringen innan de fattat beslut om att investera i fler och bättre kameror, säger Scott Brothers, Business Development Manager på Axis.

Den nya lagen har gjort det enklare att få tillstånd att sätta upp kameror.

Även svaren på andra frågor pekar tydligt på att det kommer att bli fler kameror i handeln och att man nu byter ut de gamla analoga kamerorna mot digitala nätverkskameror. Jämförelsen med fjolåret visar också att utvecklingen accelererar. I Sverige säger nära 60 procent att de planerar en övergång från analoga kameror till digitala nätverkskameror och siffrorna är liknande i alla de sex undersökta länderna. I förra årets undersökning var det färre än hälften som planerade övergång från analog till digital teknik.

Handlarna möter väldigt få negativa reaktioner på kamerorna från personal och kunder. de flesta, i synnerhet bland personalen, är positiva. I Sverige svarar sex av tio att de mest fått positiva reaktioner från medarbetarna. Bara fyra procent har fått negativ respons. I princip samma mönster ser vi bland kunderna, där nära sex av tio är övervägande positiva och bara ett par procent är negativa. En fjärdedel svarar att kunderna inte bryr sig över huvud taget.

En stor majoritet uppger att svinnet har minskat med kamerorna hälften av dessa säger att det har minskat med mer än 10 procent.


För ytterligare information om Axis Communications, vänligen kontakta:
Kristina Tullberg, PR & Communications Specialist, Axis Communications
Tfn: +46 46 272 1872, E-post: kristina.tullberg@axis.com

Om Axis Communications
Axis är marknadsledande inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder lösningar inom nätverksvideo för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis har fler är 1 500 engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och med samarbetspartner i 179 länder. Axis grundades 1984 och är ett Sverige-baserat IT-företag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.