Axis går in på marknaden för passagekontroll

Lund, 2013-sep-24
This content is available in the following languages: Danish, Finnish, Norwegian Bokmål, Swedish

Axis Communications ger sig in på marknaden för passagekontroll genom att lansera ett nätverksbaserat passersystem med inbyggd webbaserad programvara. Den nätverksbaserade dörrkontrollen, AXIS A1001, kompletterar Axis befintliga sortiment med innovativa nätverksvideoprodukter, och skapar unika integrationsmöjligheter för partner och användare.

AXIS Entry Manager med fokus på användarvänlighet och intuitiv passagehantering.
”Att lansera innovativa produkter på passagekontrollmarknaden är ett naturligt steg i Axis utveckling då det finns en stark koppling mellan passersystem och videoövervakning. Axis är marknadsledande av nätverkskameror och driver utvecklingen av nätverksprodukter för videoövervakning. Nu tillämpar vi vår nätverksexpertis på marknaden för passagekontroll, en marknad som nu är beredd att övergå till öppen IP-teknik”, säger Ray Mauritsson, vd för Axis Communications.

Den nätverksbaserade dörrkontrollen, AXIS A1001, är marknadens första passersystem baserat på öppen IP-plattform och är en produkt för två olika lösningar.
AXIS Entry Manager, AXIS A1001 med inbyggd programvara, är en färdig lösning för små och medelstora företag och som har ett grundläggande behov av passagekontroll såsom kontor, industrier och butiker med cirka tio dörrar.

För mer omfattande system kan applikationsutvecklare (ADP) skapa kundspecifika lösningar med hjälp av AXIS A1001 öppna plattform. Initialt är Axis ADP-partner Aimetis, Genetec, IMRON, Milestone Systems, Next Level Security Systems och OnSSI involverade i utvecklingen av lösningar, som innefattar videointegration och avancerade passersystemsfunktioner.

Initialt lanserar Axis dörrkontrollen AXIS A1001 på USA-marknaden under sista kvartalet 2013. USA tog tidigt till sig nätverksvideotekniken, och är en omfattande marknad även för passagekontroll. Värdet av den totala globala passagekontroll-marknaden uppgår till ca 3 miljarder dollar (2012) och kommer 2017 att ha ökat till ca 4,2 miljarder dollar. Detta motsvarar en årlig ökning med 7 procent enligt marknadsundersöknings-företaget IHS*.

”Axis startade sitt innovativa arbete 1984 genom att utveckla IBM protokollkonverterare, och fortsatte därefter med skrivar- och lagringslösningar innan företaget 1996 uppfann och lanserade den första nätverkskameran. Trots att vi nu går in på marknaden för passagekontroll kommer vårt fokus även i fortsättningen att vara produkter för nätverksvideo. Vi räknar med att försäljningen av passersystem kommer att utgöra en liten men viktig del av vår totala verksamhet”, säger Mauritsson.

Ytterligare funktioner hos nätverksbaserade dörrkontrollen AXIS A1001:

• Öppen arkitektur som medger enkel integration av video, intrångsdetektering och andra system.

• Stöd för PoE (strömförsörjning via nätverkskabel) eliminerar behovet av nätkablar, nätadapter etc.

• Data över kortinnehavare och systemkonfigurationer lagras automatiskt och synkroniseras mellan de olika styrenheterna, och enheterna kan administreras från valfri dator i systemet.

• Möjlighet till en styrenhet för varje dörr och ett fast pris per dörr. Lösningen är helt skalbar och fri från den begränsning av 4, 8, 16 eller 32 dörrar som traditionella centrala passersystem har.

• Stöd för de flesta befintliga kortläsartyper samt standardtyper av dörrlås och dörravläsningssensorer.

• Installationsguiden och de färgkodade anslutningarna underlättar för installatörerna att installera systemet och verifiera att dörrlås, läsare och övrig utrustning är korrekt anslutna.

• API:et är förberett för ONVIF Profil C, vilket säkerställer att klienter, enheter i passersystem (PACS) och nätverksbaserade videosystem från olika leverantörer kan användas tillsammans.

Foton och annat material finns på: www.axis.com/access_control

* IHS CCTV and Video Surveillance Equipment – World – 2013För mer information om Axis Communications, kontakta:
Margareta Lantz, informations- och PR-chef
Tel: 046 272 1892, e-post: pressoffice@axis.com

Om Axis Communications:
Axis är marknadsledaren inom nätverksvideo och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning, som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar. Axis har fler än 1 400 engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och med samarbetspartner i 179 länder. Axis grundades 1984 och är ett Sverigebaserat IT-företag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.