AXIS Communications presenterar hållbarhetsrapport för 2012 - fortsatta förbättringar inom långsiktigt ansvarstagande

Lund, 2013-maj-15
This content is available in the following languages: English, Swedish

I Axis tredje hållbarhetsrapport redovisar bolaget årets framgångar samt tydliggör hållbarhetsmålen och arbetet inom områdena miljöhänsyn, affärsetik och socialt ansvar.

Axis är ett globalt företag vars innovativa produkter inom nätverksvideo bidrar till att skapa en tryggare, säkrare och smartare värld. Hållbarhet är en naturlig och viktig del i Axis verksamhet och Axis har ett långsiktigt ansvar i sina affärsrelationer samt ett samhälleligt och miljömässigt ansvar.

– De resultat vi har uppnått under 2012 visar att Axis långsiktiga hållbarhetsarbete har varit framgångsrikt, och nu fortsätter vi att ytterligare förbättra vårt arbete inom de tre områdena miljöhänsyn, affärsetik och socialt ansvar, säger Ray Mauritsson, vd, Axis Communications.
– Som marknadsledare har vi både möjligheter och ett ansvar att påverka branschen när det gäller att minimera klimatavtryck, verka för goda arbetsvillkor samt bekämpa korruption och brott mot de mänskliga rättigheterna.

Miljöhänsyn genom hela värdekedjan
Under 2012 har Axis vidtagit flera miljömässiga åtgärder för att minimera sitt klimatavtryck. Till dessa hör att:
• fortsätta att optimera och minska produktförpackningarna
• optimera logistikflöden och använda land- och havstransporter i allt större utsträckning samt arbeta med leverantörer närmare vissa marknader, vilket har inneburit att Axis har reducerat koldioxidutsläppen med 16 procent per ton jämfört med 2011
• fortsätta utveckla energieffektiva och mer miljövänliga produkter och lösningar, så som den prisbelönta Lightfinder-tekniken
• skapa en Green Product Design-grupp som bland annat ser över materialval; PVC-plast ska nu börja fasas ut ur produkterna.

Affärsetik i alla led
Inom ramen för bolagets affärsetiska principer så tog Axis under 2012 flera viktiga steg för att affärsrelationerna ska skötas på ett ansvarsfullt, transparent och trovärdigt sätt. Axis har:
• initierat ett omfattande initiativ för att bekämpa korruption, mutor och intressekonflikter, där såväl samtliga anställda som distributörer ska informeras och utbildas samt förbinda sig att följa bolagets nolltoleranspolicy mot korruption
• fortsatt att granska leverantörer för att säkerställa att dessa följer de affärsetiska krav kring miljöhänsyn samt arbetsmiljö- och säkerhet som Axis ställer; Axis har nu inspekterat en majoritet av sina leverantörer.

Långsiktigt socialt ansvarstagande
Det sociala ansvarstagandet präglar hela verksamheten och skapar en öppen organisation med en stark företagskultur. Under 2012 anställde Axis 300 personer. Axis har:
• utbildat alla anställda dels i bolagets kärnvärden i syfte att skapa en öppen, stimulerande och kreativ arbetsmiljö, dels i bolagets uppförandekod
• informerat sina partner om Axis långsiktiga hållbarhetsarbete och förväntningar om att agera i enighet med Axis uppförandekod

Axis hållbarhetsrapport finns att ladda ned och läsa på http://www.axis.com/corporate/about/csr.htmFör ytterligare information, vänligen kontakta:

Margareta Lantz, Corporate Communications & PR Manager, Axis Communications
Tel: 0708-90 18 92, E-post: margareta.lantz@axis.com

Om Axis Communications

Axis är marknadsledaren inom nätverksvideo och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning, som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis har fler än 1 400 engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och med samarbetspartner i 179 länder. Axis grundades 1984 och är ett Sverigebaserat IT-företag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på
www.axis.com