Axis videoservrar säkrar färjeterminaler för Alaskas transportmyndighet

Lund, 2005-aug-23
This content is available in the following languages: English, Swedish

Axis Communications, världsledande inom marknaden för nätverksvideo, har levererat cirka 100 AXIS 241S videoservrar till Alaska Marine Highway System. Syftet är att förbättra säkerheten och övervakningen av AMHS färjeterminaler. Projektet, som finansieras av avdelningen för Homeland Security, omfattar nio av de största färjeterminalerna i södra Alaska.

Axis videoservrar digitaliserar bilder från analoga kameror som är installerade i färjeterminalerna. Digitaliseringen gör det möjligt för personalen att via Internet övervaka byggnader, omgivande vatten samt fordons- och passagerartrafik. När terminalerna är stängda har behöriga användare tillgång till systemet online och kan få meddelanden om onormal rörelse upptäcks i området. Video sköts och spelas in från en central plats med hjälp av mjukvara från Axis Application Development Partner (ADP), CamCentral Systems Inc.

"Axis videoservrar passar väl för detta projekt eftersom de gör det möjligt för oss att få tillgång till material 24 timmar per dygn", säger Peter Turner, verkställande direktör för CamCentral. Säkerhetsmarknaden rör sig i en ökande takt mot IP-baserade nätverk och Axis videoservrar gav oss den flexibilitet och tillförlitlighet som vi behövde för en sådan krävande applikation.

CamCentral installerade Axis-videoservrarna i samarbete med Morris Engineering Group, det elektronikdesignföretag som skötte konstruktionen av projektet på uppdrag av Alaskas transportmyndighet (Department of Transportation). AXIS 241S videoservrar valdes för projektet eftersom det öppna applikationsgränssnittet (API, Application Program Interface) enkelt kan integreras med CamCentrals videohanteringssystem.

"Axis teknik för nätverksvideo möter de stränga kraven hos stora installationer genom sin höga nivå både när det gäller prestation och pålitlighet. Vi är otroligt nöjda över att Alaskas transportmyndighet valde Axis för detta nyckelprojekt", säger Ray Mauritsson, VD för Axis Communications.

AMHS är en del av Alaskas transportmyndighet och har funnits sedan 1963 med uppgift att transportera personer, gods och fordon mellan samhällen i Alaska, Canada och övriga USA. Årligen transporteras cirka 400 000 passagerare och 100 000 fordon.


För ytterligare information, kontakta:
Margareta Lantz, Investor Relations and Corporate Communications Manager
Telefon: + 46 46 2721892. E-post: margareta.lantz@axis.com

Lawrence de Guzman, Marketing and Public Relations Director
Telefon: + 46 46 2721878. E-post: lawrence.deguzman@axis.com

Om Axis
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, fjärrövervakning och dokumenthantering. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till tredjepartsutvecklare.

Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-list. Företaget agerar globalt via egna kontor i sexton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Se också www.axis.com.