Axis produkter skapar trygghet i Eslöv

Lund, 2011-jan-13
This content is available in the following languages: Swedish

Genom att satsa på ny IP-teknik från Axis Communications i kombination med ett samverkansprojekt i kommunen har Eslövs kommun tagit ett krafttag mot vandalism och otrygghet.

Eslövs kommun i Skåne har sedan 2008 haft stora problem med anlagda bränder. Hittills har det kostat cirka 100 miljoner kronor att hantera och återuppbygga nedbrända byggnader. Kommunen beräknar att 4 500 kvadratmeter fastigheter har förstörts, bland annat en skola, en idrottshall och en förskola. Efter dessa händelser uppstod ett akut behov av förebyggande åtgärder.

Kommunen bestämde sig för att investera i bevakningskameror från Axis Communications. Valet föll på modellen AXIS Q1910-E som är en värmesensor. Den gör det möjligt att bevaka utan att avslöja personers identitet. Modellen klarar av krävande miljöer så som mörker, dimma och rök. Kamerorna är kopplade till en larmcentral som rycker ut i realtid vid behov. På så sätt kan incidenter enkelt och kostnadseffektivt förebyggas. Sammanlagt är hittills 23 kameror utplacerade på 7 platser i kommunen.

- Installationen med nätverksbaserade värmesensorer sparar tid och pengar eftersom det är möjligt att bevaka flera objekt samtidigt. Eslövs kommun har ett stort område att täcka upp, vilket skulle bli kostsamt med konventionell kamerateknik. Att vi valde just Axis värmekamera är ingen slump, den kunde erbjuda den mest kostnadseffektiva lösningen för våra behov, säger Hans-Erik Jönsson, brandingenjör på Eslövs kommun.

För att ytterligare öka tryggheten har Eslövs kommun ny¬ligen startat ett samverkansprojekt som kallas ”örat mot marken”. Projektet är inspirerat av en insats som tidigare har genomförts i stadsdelen Rosengård i Malmö.

- Kommunen sammanträder med bland annat räddningstjänst, socialtjänst, väktarbolag och polis en gång i veckan för att diskutera situationen och utbyta erfarenheter, säger Lars An-dersson, fastighetschef för service och teknik.

Efter mötena fördelas resurserna utefter de behov som finns i kommunen. Tillsammans med bevakningssystemet från Axis bidrar projektet till att skapa en tryggare miljö för Eslövsborna.

- Vi upplever redan att projektet har gett effekt i kommunen. Årets höstlov var det lugnaste på flera år, säger Hans- Erik Jönsson, brandingenjör på Eslövs kommun.

Eslövs kommuns trygghetsarbete har även uppmärksammats av brittisk säkerhetspress, se följande länk: http://www.info4security.com/story.asp?sectioncode=9&storycode=4126453&c=1För mer information, kontakta;

Kristina Tullberg, Marketing & PR Nordic, Axis Communications
Phone:+ 46 46 2721800, e-mail: kristina.tullberg@axis.com

Om Axis Communications

Axis är ett IT-företag som erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer. Företaget är global marknadsledare inom nätverksvideo och en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning. Axis produkter och lösningar är inriktade på säkerhetsövervakning och fjärrövervakning, som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.

Axis är ett Sverigebaserat företag som agerar globalt via egna kontor i ett tjugotal länder och genom partnersamarbete i mer än 70 länder. Axis grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX Nordic under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com.