Rosną statystyki wykrywalności przestępstw

Informacje prasowe
28 marzec 2023 - Warzaw, Poland
Bójka i pobicie, uszczerbek na zdrowiu, kradzież cudzej rzeczy, kradzież samochodu, kradzież z włamaniem, rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze, uszkodzenie mienia – to siedem przestępstw przedstawionych w policyjnych statystykach. Między innymi dzięki zastosowaniu monitoringu wizyjnego, stosunek wykrytych do stwierdzonych przestępstw  stale rośnie - niektóre województwa osiągają wyniki wykrywalności wyższe o ponad 25 p.p. na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W całym kraju mamy jednak wiele miejsc wymagających poprawy w zakresie bezpieczeństwa mieszkańców czy mienia.      

Raporty o poczuciu bezpieczeństwa wśród Polaków są optymistyczne - według  komunikatu CBOS w 2022 roku w Polsce bezpiecznie czuło się ponad 83% odpowiadających. Poprawę poziomu bezpieczeństwa widać również w oficjalnych statystykach. Policyjny raport z 2021 roku wskazuje, że z blisko 232 tys. przypadków potwierdzenia zaistnienia przestępstwa, wykryto prawie 106 tys., jednak bez znalezienia sprawcy. Z roku na rok te statystyki są coraz lepsze - 10 lat temu sprawy wykryte stanowiły jedynie 37,6% wszystkich popełnionych przestępstw, dzisiaj – aż 45,1%. Miasta są coraz bezpieczniejsze, między innymi także dzięki miejskim systemom monitoringu: technologii rejestracji obrazu i dźwięku czy analizie danych. Jednak nawet mimo dużej ilości kamer już działających w polskich miastach (w Warszawie monitoring składa się aż z 414 jednostek), nadal w większości z nich znajdują się miejsce niebezpieczne, wymagające lepszego dozoru.

 

Niebezpieczne zaułki

W 2016 roku powstała Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, która gromadzi zarówno dane z policyjnych systemów informatycznych, jak i te zgłoszone przez obywateli. Wystarczy zgłosić konkretne miejsce charakteryzujące się podwyższonym poziomem zagrożenia bezpieczeństwa publicznego do weryfikacji policji, a ta później nanosi ją na ostrzegawczą mapę. To pozwala z kolei na efektywniejsze zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
i pozwala podejmować oparte na danych decyzje co do tworzenia komisariatów i posterunków policji w najbardziej zagrożonych lokalizacjach.  Miasta dbają o bezpieczeństwo publiczne także na własną rękę – z pomocą systemów monitoringu czy patroli strażników miejskich, wspierających policję w działaniach. Te wysiłki przynoszą coraz lepsze rezultaty. Na Dolnym Śląsku wykrywalność przestępstw ogółem utrzymuje się na równym poziomie – od kilku lat między 60 a 70 proc. W 2021 roku wpływ na obniżenie statystyk w regionie miały przestępstwa przeciwko mieniu, wzrosło jednak bezpieczeństwo życia i zdrowia.

Bezpieczeństwo publiczne jest sprawą największej wagi – mówi Artur Hołubiczko, prefekt Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Związku Miast Polskich, juror konkursu “Bezpieczny Zaułek”. – Funkcjonariusze policji i straży miejskiej na bieżąco monitorują i patrolują podległe im rejony. Widzimy efekty tych działań, ponieważ przestępstw niewykrytych jest z roku na roku coraz mniej. W przestrzeni publicznej zawsze pojawią się jednak miejsca o dużym współczynniku antyspołecznych zachowań. Czasem będą to place zabaw czy szkolne boiska w późnych godzinach nocnych, innym razem parki, bądź miejsca z utrudnionymi możliwościami dozoru wizyjnego. Naszym zadaniem jest doprowadzić do tego, aby takich miejsc było jak najmniej. Dużą rolę w przeciwdziałaniu zagrożeniom dla bezpieczeństwa i wykrywaniu przestępstw odgrywają inteligentne rozwiązania dozoru wizyjnego.

Problemów przestępczości nie rozwiąże pojedyncza instytucja. Kluczowa jest prawdziwa współpraca między miastem, policją, a obywatelami. Zgłaszanie łamania przepisów bądź aktów wandalizmu pomoże policji czy straży na zaplanowanie cyklicznych patroli w najbardziej zagrożonych miejscach, a także na zainstalowanie dedykowanego systemu dozoru wizyjnego, który może bezpośrednio przełożyć się na zwiększenie bezpieczeństwa
w danej lokalizacji. Nienadzorowane ławki przy szkolnych boiskach w późnych godzinach nocnych mogą stanowić idealne miejsce do nielegalnego spożywania alkoholu, ale dobrze przemyślany system dozoru jest wstanie wystraszyć sprawców. Sam widok kamery może być onieśmielający, a gdy to nie wystarczy – wezwanie odpowiednich służb pomoże zaprowadzić porządek.

 

Konkurs „Bezpieczny Zaułek”

Poczucie bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania ma decydujący wpływ na komfort życia obywateli. Dlatego, firma Axis Communications, zaprosiła miasta i gminy do konkursu, w  którym mogą zgłaszać swoje “niebezpieczne zaułki” - miejsca  wymagające lepszego dozoru. Zwycięska gmina zyska inteligentne rozwiązanie bezpieczeństwa zaprojektowane indywidualnie do potrzeb danego miejsca i jego mieszkańców.  Zgłaszane projektu mogą dotyczyć m.in. podniesienia poziomu bezpieczeństwa na konkretnym przejściu dla pieszych lub przejeździe kolejowym, monitoringu boiska szkolnego, placu zabaw czy skweru w miejskim parku.

Warunkiem udziału w konkursie jest prawidłowe wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego do 14 kwietnia 2023 roku. Link do formularza wraz z dokładnym opisem zasad konkursu jest dostępny na stronie www.bezpiecznyzaulek.pl.

 

Więcej informacji dostępnych tutaj: Marek Pavlica, Regional Communications Specialist Eastern Europe, Russia and CIS, Axis Communications
Telefon +42 073 431 9237
Więcej

O firmie Axis Communications

Axis wspiera rozwój inteligentnego oraz bezpiecznego świata poprzez tworzenie rozwiązań sieciowych, które dostarczają wiedzę umożliwiającą poprawę bezpieczeństwa i wdrażanie nowych sposobów prowadzenia działalności. Jako lider rynku sieciowych systemów wizyjnych Axis oferuje produkty i usługi z zakresu dozoru wizyjnego i analiz wideo, kontroli dostępu, systemów domofonowych oraz systemów audio. Axis zatrudnia ponad 3800 pracowników w ponad 50 krajach i współpracuje z partnerami na całym świecie w celu dostarczania swoich rozwiązań klientom. Firma została założona w 1984 roku i ma swoją siedzibę w Lund w Szwecji. Więcej informacji o Axis można uzyskać odwiedzając stronę internetową firmy www.axis.com.