Om Axis Communications

Vi bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som förbättrar säkerheten och skapar nya affärsmöjligheter

För en smartare och säkrare värld

Världen förändras snabbt och vi ser till att föregripa dessa förändringar. Säkerhet är fortfarande vårt huvudfokus samtidigt som vi gradvis expanderar till relaterade marknader med hjälp av nya nätverksbaserade produkter och lösningar.

Vår erfarenhet av att arbeta med nätverksvideo- och ljudlösningar, analys och åtkomstkontroll bidrar till att skydda människor och egendom, processoptimering och ökar affärseffektivitet och informationsåtkomst.

Vårt erbjudande

Camera graphics

Professionella lösningar för videoövervakning

Programvara för videohantering och inspelningsenheter, analysverktyg och applikationer.
Access control graphics

Lösningar för åtkomstkontroll

Öppna, skalbara och flexibla lösningar för åtkomstkontroll som integreras smidigt med andra system.
Intercom graphics

Interntelefonsystem

Övervakning, tillförlitlig kommunikation och fjärrstyrd dörråtkomst i kombination.
Training graphics

Utbildning, service och support

Akademiutbildningar, teknisk support och verktyg hjälper kunderna att få ut det mesta av sin investering.
Audio graphics

Ljudlösningar

Heltäckande ljudlösningar av hög kvalitet för att förbättra säkerheten, med livemeddelanden eller schemalagda meddelanden.
Innovation står i centrum för Axis. Vi anstränger oss för att tillgodose våra kunders och omvärldens behov för att ta fram produkter och lösningar som skapar mervärde över tid.

Innovationer

Vår verksamhet handlar om att skapa kundvärde genom innovativa lösningar. Det är vad vi har gjort sedan starten 1984. Vi utmanar ständigt etablerade konventioner och skapar nya nätverksbaserade produkter och lösningar för säkerhetsmarknaden och relaterade marknader. Allt för att optimera våra kunders säkerhet och resultat, samtidigt som vi försäkrar oss om att våra lösningar är så enkla och användarvänliga som möjligt ‒ från installation till drift.
Hållbarhet handlar inte bara om att skapa fantastiska produkter som håller länge, utan omfattar även områden som tillverkning, mänskliga rättigheter, arbetstagarrättigheter, miljö och korruptionsbekämpning, och om att bygga upp hållbara relationer med våra partners, leverantörer och anställda.

Hållbarhet

Alla våra produkter, metoder och processer bidrar till en smartare och säkrare värld. Vårt mål är att främja hållbara arbetsmetoder i hela värdekedjan till förmån för våra leverantörer, distributörer, partners, kunder, medarbetare och ägare.

Axis har anslutit sig till FN:s Global Compact-initiativ, vilket innebär att vi anpassar våra strategier och verksamheter till allmänna principer om mänskliga rättigheter, arbete, miljö och korruptionsbekämpning.

För oss handlar kvalitet om mycket mer än hållbara produkter. Kvalitetstänkandet genomsyrar allt vi gör ‒ kvalitet, utbildning, kundservice osv. Kvalitet är att ge dig de verktyg som du behöver för att lyckas.

Kvalitet

För Axis innebär kvalitet att säkerställa att våra kunder är framgångsrika. Nedan beskriver vi hur vi arbetar med att tillhandahålla bästa kvalitet i våra produkter och lösningar, affärsrelationer, utbildningar, teknisk support och kundservice – för att ge dig de verktyg du behöver för att lyckas.
Cybersäkerhet ‒ mycket mer än siffror. Vi på Axis är medvetna om att cybersäkerhet är en komplicerad fråga och fokuserar på stöd på alla nivåer.

Cybersäkerhet

Det finns ingen magisk kristallkula, ingen universallösning. Cybersäkerhet handlar om produkter, personer, teknik och processer. Du gör din del och går ihop med en leverantör som är beredd att stödja dig på alla nivåer. Det är här Axis kommer in.