Tietoja Axis Communications -yhtiöstä

Viitoitamme tietä älykkäämpään ja turvallisempaan maailmaan luomalla verkkoratkaisuja, jotka parantavat turvallisuutta ja tuottavat uusia tapoja tehdä liiketoimintaaTUTUSTU AXISIIN YLEISELLÄ SIVUSTOLLA (EN)

Teemme maailmasta älykkäämmän ja turvallisemman

Maailma muuttuu nopeasti, ja haluamme varmistaa, että pysymme näiden muutosten edellä. Vaikka keskitymme edelleen lähinnä turvallisuuteen, ulotamme toimintaamme pikkuhiljaa siihen liittyville markkinoille uusien verkkopohjaisten tuotteiden ja ratkaisujen myötä.

Kokemuksemme verkkovideo- ja -audioratkaisuista, analytiikasta ja kulunvalvonnasta edistää ihmisten ja omaisuuden suojausta ja prosessien optimointia sekä parantaa liiketoiminnan tehokkuutta ja tietojen saatavuutta.

Tarjontamme

Camera graphics

Videovalvontaratkaisut

Videonhallintaohjelmisto ja tallentimet, analytiikka ja sovellukset.
Access control graphics

Kulunvalvontaratkaisut

Avoimet, skaalattavat ja joustavat kulunvalvontaratkaisut, jotka integroituvat saumattomasti muihin järjestelmiin.
Intercom graphics

Sisäpuhelin

Valvonta, luotettava kommunikointi ja ovien etähallinta yhdessä paketissa.
Training graphics

Koulutus, huolto ja tuki

Academyn koulutukset, tekninen tuki ja työkalut auttavat asiakkaita saamaan täyden hyödyn investoinnistaan.
Audio graphics

Audioratkaisut

Täydelliset korkealaatuiset audioratkaisut turvallisuuden parantamiseksi ja reaaliaikaisten tai ajastettujen kuulutusten toistamiseksi.
Axisin toiminnan keskipisteessä on innovointi, asiakkaidemme ja ympäröivän maailman tarpeisiin vastaaminen ajan mittaan lisäarvoa synnyttävien tuotteiden ja ratkaisujen luomiseksi.

Innovaatiot

Pyrimme kaikessa liiketoiminnassamme luomaan lisäarvoa asiakkaalle innovatiivisten ratkaisujen avulla. Tämä on ollut tavoitteemme jo vuonna 1984 alkaneen toimintamme alusta asti. Haastamme jatkuvasti totuttuja toimintatapoja ja innovoimme verkkopohjaisia tuotteita ja ratkaisuja turvallisuus- ja muita siihen liittyviä markkinoita varten. Tämän kaiken tarkoituksena on optimoida asiakkaidemme suorituskyky turvallisuusasioissa ja liiketoiminnassa ja varmistaa samalla, että ratkaisumme ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja käyttäjäystävällisiä asennuksesta käyttöön asti.
Kestävä kehitys tarkoittaa toiminnassamme erinomaisia pitkäikäisiä tuotteita ja koskee myös sellaisia alueita kuin tehdastuotanto, ihmisoikeudet, työvoima, ympäristö ja korruption torjunta. Lisäksi se tarkoittaa vastuullisten suhteiden luomista kumppaniemme, toimittajiemme ja työntekijöidemme kanssa.

Kestävyys

Kaikki tuotteemme, käytäntömme ja prosessimme tekevät osaltaan maailmasta turvallisemman ja älykkäämmän paikan. Tavoitteemme on edistää vastuullisia työskentelytapoja koko arvoketjussa toimittajiemme, jakelijoidemme, kumppaniemme, asiakkaidemme, työntekijöidemme ja omistajiemme hyväksi.

Axis on allekirjoittanut YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen, jossa sovitamme strategiamme ja operatiivisen toimintamme vastaamaan ihmisoikeuksia, työvoimaa, ympäristöä ja korruption torjuntaa koskevia yleismaailmallisia periaatteita.

Laatu on meille paljon muutakin kuin kestäviä tuotteita. Se on leimallista kaikelle, mitä teemme: myynnille, koulutukselle, asiakaspalvelulle jne. Laatu tarkoittaa työkalujen tarjoamista asiakkaillemme heidän menestyksensä takaamiseksi.

Laatu

Axisille laatu tarkoittaa asiakkaidemme menestyksen varmistamista. Alla olevat tiedot osoittavat, miten pyrimme työssämme tuottamaan huippulaadukkaita tuotteita ja ratkaisuja, liikesuhteita, koulutusta, teknistä tukea ja palveluita sekä tarjoamaan käyttöösi työkalut, joilla menestyt.
Kyberturvallisuus on paljon enemmän kuin vain ykkösiä ja nollia. Me Axisilla tunnistamme sen monimutkaisen luonteen ja keskitymme tukemaan asiakkaitamme kaikilla tasoilla.

Kyberturvallisuus

Ihmelääkettä ei ole olemassa, ei mitään yksittäistä ratkaisua. Kyberturvallisuudessa on kyse tuotteista, ihmisistä, teknologiasta ja jatkuvista prosesseista. Oman osuutensa tekemisestä yhteistyössä toimittajan kanssa, joka on valmis tukemaan sinua joka tasolla. Tässä Axis astuu mukaan kuvaan.