Axis Communications – Ledande inom nätverkskameror och andra lösningar för IP-nätverk

Jobba enklare med rätt verktyg

Ett säkerhetsprojekt inkluderar många olika faser såsom systemdesign, produktinstallation, underhåll och support. Axis har en omfattande uppsättning verktyg och funktioner som hjälper våra partner att erbjuda den rätta lösningen.

Utforma den rätta lösningen

AXIS Site Designer gör det enkelt att utforma en perfekt lösning för videoövervakning.

Hitta den rätta produkten

Axis Product Selector är det snabbaste sättet att hitta den bästa produkten utifrån aktuella krav.

Hur och var du beställer

Jag är
och jag söker en Axis-återförsäljare en Axis-distributör
i