PoE 范围

 


摄像机电源

  802.3af PoE 交换机   802.3at PoE Plus 交换机   安讯士电源1
    CAT6   CAT5e   CAT6   CAT5e   CAT6    CAT5e

5

1050 米(3444 英尺) 950 米(3116 英尺) 1050 米(3444 英尺)
 
950 米(3116 英尺) 1050 米(3444 英尺) 950 米(3116 英尺)

10

600 米(1968 英尺)
 
450 米(1476 英尺) 1050 米(3444 英尺)
 
950 米(3116 英尺) 1050 米(3444 英尺) 950 米(3116 英尺)

15

不适用 不适用

700 米(2296 英尺)

550 米(1804 英尺) 1000 米(3280 英尺) 800 米(2624 英尺)

20

不适用 不适用 500 米(1640 英尺) 350 米(1148 英尺) 750 米(2460 英尺) 600 米(1968 英尺)

25

不适用 不适用 不适用 不适用 600 米(1968 英尺) 450 米(1476 英尺)

 

1. AXIS T8003 PS57 或电源 DIN PS56

数据范围

 

  速率
 

  CAT6
 

  CAT5e
 

100 Base-T

820 米(2690 英尺) 690 米(2250 英尺)

10 Base-T

1050 米(3500 英尺)
 
950 米(3100 英尺)

 

注意:

电缆的实际距离取决于多个因素,如电缆质量、电缆厚度、连接器和摄像机功耗。 电源和底座单元之间或设备单元和摄像机之间的建议更大网络电缆长度为 100 米。