สร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมด้วยกัน: การทำงานสู่เป้าหมายความยั่งยืนของสหประชาชาติ

บทความ
25 เมษายน 2019
ธุรกิจระดับโลกไม่ว่าจะอยู่ในวงการใด จำเป็นต้องมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับผลกระทบที่ตนเองสร้างกับโลก เราทุกคนต่างก็คือพลเมืองโลก และมีหน้าที่ในการปกป้องซึ่งกันและกันรวมถึงโลกของเรา เพื่อสร้างความยั่งยืน และในที่สุด เพื่อความอยู่รอดของคนรุ่นถัดไปในอนาคต ด้วยเหตุนี้ สหประชาชาติจึงกำหนดเป้าหมายความยั่งยืน 17 ข้อสำหรับปี 2030 ซึ่ง Axis เข้าไปมีส่วนร่วม

ความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญและเป็นธรรมชาติในการดำเนินงานของ Axis โดยนวัตกรรมโซลูชันของเรามีส่วนสร้างโลกที่อัจฉริยะและปลอดภัยยิ่งขึ้น เราปรับใช้แนวทางระยะยาวสำหรับความรับผิดชอบด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม และใช้จริยธรรมนำธุรกิจ ดังนั้นการลงนามในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2007 และการมีส่วนร่วมในเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติจึงเป็นก้าวที่ไม่แปลกเลยสำหรับเรา ระยะเวลากว่า 12 ปีที่เราทำงานและให้ความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลก เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเหล่านี้ ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ออกแบบมาเพื่อสร้างโลกที่ปลอดภัยขึ้นให้คนรุ่นถัดไปของเราได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

“นับตั้งแต่ที่เราลงนามในข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติเมื่อปี 2007 หลักการนี้เป็นแนวทางให้เรารวมความยั่งยืนมาไว้ในการดำเนินงานของเรา ความยั่งยืนเป็นส่วนสำคัญในการเติบโตต่อเนื่องและการพัฒนาที่ประสบความสำเร็จ เราต้องการเป็นต้นแบบและเป็นผู้นำในตลาด เรามีโอกาสที่ดีที่จะได้สร้างอิทธิพลต่อผู้คนรอบ ๆ ตัวเรา ผ่านงานของเรา เรายังมีส่วนร่วมในกระบวนทัศน์ปี 2030 และเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ” Ray Mauritsson CEO ของ Axis กล่าว

เรามาดูรายละเอียดของเป้าหมายของสหประชาชาติบางข้อที่เรามุ่งมั่นปฏิบัติตามกันบ้าง

เติมเต็มช่องว่าง (เป้าหมายที่ 4, 5 และ 10)

The 4th UN goal named quality education
The 5th UN goal named gender equality
The 10th UN goal named reduced inequalities

 

 

 

เรามีส่วนร่วมในโครงการต่าง ๆ มากมายทั่วโลก เพื่อช่วยลดการเลือกปฏิบัติ และส่งเสริมโอกาสที่เท่าเทียม เราเป็นผู้นำโดยเป็นตัวอย่างด้วยนโยบาย เช่น รับรองได้ว่าพนักงานของ Axis ที่มีระดับความสามารถและความรับผิดชอบเท่ากันจะได้รับเงินเดือนเหมือนกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศหรือเชื้อชาติ

Pink Programming คือองค์กรที่ให้ผู้หญิงได้พัฒนาประสบการณ์การเขียนโค้ด และสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในอนาคตของงานด้านเทคโนโลยี
Pink Programming คือองค์กรที่ให้ผู้หญิงได้พัฒนาประสบการณ์การเขียนโค้ด และสนับสนุนให้มีส่วนร่วมในอนาคตของงานด้านเทคโนโลยี

นอกจากนั้น กว่า 2 ปีที่ผ่านมาเราเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนของโครงการริเริ่ม Pink Programming โดยให้ทุนแก่องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรที่ตั้งอยู่ในเมืองใหญ่ ๆ ของประเทศสวีเดนและนอร์เวย์ Pink Programming มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้หญิงสนใจเทคโนโลยีมากขึ้นผ่านกิจกรรมการเขียนโค้ด ซึ่งมักจัดขึ้นปีละสองครั้ง และดำเนินการจัดงานโดย Axis

“การให้ผู้หญิงเข้ามาทำงานมากขึ้นในกลุ่มธุรกิจด้านไอทีไม่ได้เป็นเพียงคำถามที่สำคัญสำหรับ Axis เท่านั้น แต่ยังรวมถึงสังคมโดยทั่วไปด้วย” Louise Dolck Strömberg ผู้บริหารฝ่ายการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลกล่าว “การกระจายสัดส่วนเพศมากขึ้นจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อบุคคล บริษัท และสังคม รวมถึงยังดึงดูดพนักงานที่มีทักษะเพิ่มเติมเข้าสู่สถานที่ทำงานอีกด้วย จากประสบการณ์ยังบอกฉันอีกว่า ผลลัพธ์ที่ได้จะยิ่งดีขึ้น ถ้ามีหลายบุคคลที่มีมุมมองต่างกันมามีส่วนร่วมในการพัฒนา”

ความปรารถนาที่จะสร้างผลกระทบที่คงอยู่ระยะยาวเกี่ยวกับความหลากหลายทางเพศในอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัยจุดประกายให้เกิดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ภายใน Axis ในสหรัฐอเมริกา โครงการบางส่วนมีเป้าหมายที่นักเรียนและผู้เชี่ยวชาญอื่น ๆ โดยร่วมมือกับ สมาคมอุตสาหกรรมการรักษาความปลอดภัย (Security Industry Association) “เพราะเราเป็นผู้นำในอุตสาหกรรม เราจึงมีโอกาสพิเศษในการผลักดันความหลากหลายให้เดินหน้า” Elaine Palome ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคลระบุ “งานวิจัยเผยแพร่ต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าการมีผู้คนที่มีอายุ วัฒนธรรม และมุมมองความคิดหลากหลายสามารถนำไปสู่นวัตกรรม แต่เหนือสิ่งอื่นใดเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรลงมือทำ”

สูดหายใจ (เป้าหมายที่ 7 และ 11)

The 7th UN goal named affordable and clean energy
The 11th UN goal named sustainable cities and communities

 

 

 

การลดรอยเท้าคาร์บอนที่เกิดจากมนุษย์เป็นก้าวสำคัญในการแข่งขันกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงและการอนุรักษ์โลกใบนี้ไว้ Axis ลงมือออกแบบอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ รวมถึงปรับปรุงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านอื่น ๆ ของผลิตภัณฑ์

ในขณะที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ให้ยั่งยืนขึ้น เรายังค้นหาด้วยว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะนำไปใช้ลดรอยเท้าคาร์บอนได้อย่างไร:

เทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น Lightfinder ซึ่งช่วยให้กล้องผลิตภาพสีคุณภาพสูง แม้ในสภาพแสงน้อย สามารถช่วยให้อาคารลดรอยเท้าคาร์บอนได้ โดยทำให้ไม่ต้องเปิดไฟในยามค่ำคืน และไม่ต้องลดทอนการรักษาความปลอดภัย นี่คือกรณีตัวอย่างของวิทยาเขตโรงเรียนร็อกฮิลล์ ในรัฐเซาท์แคโรไลนา สหรัฐอเมริกา

สร้างอนาคต (เป้าหมายที่ 3 และ 12)

The 3rd UN goal named good health and well-being
The 12th UN goal named responsible consumption and production

 

 

 

สาธารณสุขได้รับผลกระทบจากระดับมลพิษบนโลก และตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) มีผู้คนสูญเสียชีวิตกว่า 4 ล้านคนจากการสัมผัสกับมลพิษทางอากาศเพียงอย่างเดียว ในระยะเวลาเดียวกัน พลาสติกปริมาณกว่า 8 ล้านเมตริกตันถูกโยนทิ้งลงในทะเล คร่าชีวิตสัตว์น้ำ ทำลายระบบนิเวศ และเข้าสู่ร่างกายมนุษย์ผ่านปลาที่เราบริโภค

P1375-E mounted on a pole outdoor
AXIS P1375-E หนึ่งในกล้องปราศจากสาร PVC นี้เป็นความพยายามแรกในการงดเว้นสารฮาโลเจนจากผลิตภัณฑ์

Axis ต่อสู้กับมลพิษพลาสติกด้วยโครงการริเริ่มต่าง ๆ มากมาย ตัวอย่างเช่น เรามีเป้าหมายที่จะงดเว้นการใช้พลาสติก PVC (พอลิไวนิลคลอรีน) จากผลิตภัณฑ์ PVC เป็นสารที่สามารถปล่อยสารพิษที่เป็นอันตรายต่อทั้งสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อม และยังรีไซเคิลได้ยากอีกด้วย

เรายังทำงานเพื่อปรับปรุงกล่องบรรจุภัณฑ์ด้วย เพื่อให้กล่องเหมาะสมกับขนาดผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น มีการนำวัสดุเป่าลมมาใช้งานในบรรจุภัณฑ์มากขึ้น เนื่องจากเป็นวัสดุที่น้ำหนักเบา และกินพื้นที่น้อยระหว่างการขนส่ง นอกจากนี้ วัสดุนี้จะนำกลับมาใช้ซ้ำเมื่อบรรจุผลิตภัณฑ์อีกครั้งเพื่อขนส่งไปให้แก่ลูกค้า

สุดท้าย ผลิตภัณฑ์ของ Axis ออกแบบมาเพื่อให้มีอายุการใช้งานยาวนาน อุปกรณ์ของเราทำงานในแพลตฟอร์มเปิด หมายความว่า ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่ายังคงใช้งานได้กับเทคโนโลยีใหม่ของ Axis ผู้ใช้จึงสามารถติดตั้งซอฟต์แวร์ใหม่และอุปกรณ์เสริมได้โดยใช้อุปกรณ์เดิม แทนที่ต้องซื้อสินค้ารุ่นใหม่ล่าสุด

สร้างสินค้ารีไซเคิล ไม่สร้างสงคราม (เป้าหมายที่ 16)

The 16th UN goal named peace, justice and strong institutions

 

 

 

โลกที่สันติเป็นโลกที่ปลอดภัย Axis ทุ่มเทความพยายามในการส่งเสริมจริยธรรมที่แข็งแกร่ง ไม่เพียงเฉพาะกับพนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงพันธมิตรด้วย ประมวลจรรยาบรรณของเรากำหนดค่านิยมและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของเรา รวมถึงกำหนดว่าเพื่อนร่วมงานของเราควรดำเนินการอย่างไรในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทั้งภายในและภายนอก

Axis employees having a meeting
การให้ความรู้และสนับสนุนพนักงานเป็นส่วนสำคัญในการมุ่งสู่เป้าหมายการทำธุรกิจอย่างมีจริยธรรม

เราคาดหวังให้พนักงาน ผู้จัดหา ผู้จัดจำหน่าย และพันธมิตรทุกรายปฏิบัติตามประมวลจรรยาบรรณ เพื่อสานความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ Axis ต่อไป

และเพื่อส่งเสริมหลักปฏิบัติทางธุรกิจที่มีจรรยาบรรณ เรามีการกำหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต โดยจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับการติดสินบนและการทุจริตอื่น ๆ ทุกรูปแบบ พนักงานทุกคน รวมถึงคณะบริหารของบริษัท ต้องลงนามแสดงความรับผิดชอบว่าตนเองจะปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริต และเข้าร่วมการฝึกอบรมในประเด็นเหล่านี้ทุก ๆ สองปี

บทสรุป

“Axis มีความรับผิดชอบในระยะยาวว่า การดำเนินงานของเราส่งผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างไร และเราดำเนินการตามค่านิยมของเรา ในลักษณะที่มีจริยธรรม ความรับผิดชอบ และความโปร่งใสในความสัมพันธ์ทางธุรกิจ กระบวนทัศน์ของเราเป็นความทะเยอทะยานระยะยาว และมีความมุ่งมั่นที่แท้จริงในการผลักดันการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในทุกส่วนขององค์กร” Ray Mauritsson กล่าว

Discover how Axis contributes to a more sustainable world
Green Design Improving sustainability
Winston Goh
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: Winston Goh, Regional Marketing Head, South Asia Pacific, Axis Communications
โทรศัพท์: +65 6836 2777