Canon ökar sitt ägande i Axis

Pressreleaser
22 oktober, 2018 - Lund, Sweden
Axis majoritetsägare Canon meddelade idag ett aktieförvärvsavtal som resulterar i att Canon kommer att äga nära 98 procent av aktierna i Axis AB. Canon har för avsikt att ansöka om avnotering för Axis på Nasdaq Stockholm. Axis kommer att fortsätta verka som ett oberoende bolag i Canongruppen.

– Med tanke på att Canon i samband med sitt offentliga bud 2015 uttryckte en ambition om att förvärva samtliga aktier i Axis, var det här väntat att ske någon gång. Vi bedömer inte att det här kommer att påverka Axis dagliga verksamhet. Canon har åter tydligt understrukit att Axis ska fortsätta att verka som ett oberoende bolag, samtidigt som vi ser mycket positivt på att vara en del av Canongruppen säger Ray Mauritsson, vd för Axis.

 

Canon ingick aktieförvärvsavtalet med Elliott International, L.P. och The Liverpool Limited Partnership. Canon har avtalat att köpa 7 825 516 aktier i Axis för 363,75 kronor per aktie. Som ett resultat av transaktionen kommer Canon att inneha 97,9 procent av aktierna i Axis och avser att begära att Axis styrelse beslutar att ansöka om avnotering av Axis från Nasdaq Stockholm. Canon avser också att inleda ett tvångsförfarande enligt aktiebolagslagen att förvärva samtliga kvarvarande aktier i Axis.

 

För vidare information hänvisas till Canons pressmeddelande.

För mer information, vänligen kontakta: Björn Hallerborn , PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Telefon +46 46 272 18 00

Om Axis Communications

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. Mer information om Axis finns på www.axis.com