Axis lanserar kroppsburna kameror, marknadens mest flexibla lösning

Pressreleaser
23 mars 2020 - Lund, Sweden
Axis Communications, som har varit marknadens ledande aktör inom nätverksvideo i årtionden, lanserar nu kroppsburna kameror. Kamerorna är utformad för att användas av brottsbekämpande myndigheter och privata säkerhetsföretag. Lösningen – en robust kamera, dockningsstation och systemstyrenhet – har designats på en öppen plattformsarkitektur som gör det möjligt att integrera externa programvaror för videohantering (VMS) och för bevishantering (EMS). Även Axis egna mjukvaruprogram stöttas, vilket gör lösningen till världens mest flexibla.

Brottsbekämpande myndigheter är väl medvetna om fördelarna med kroppsburna kameror speciellt när det gäller att säkra bevis, avskräcka från kriminellt beteende och utbilda poliser och säkerhetspersonal. Insikten om fördelarna växer även inom den privata säkerhetsbranschen. Axis är både pionjär och ledande inom videoövervakningsteknik och har i över 30 år utvecklat säkerhetslösningar för i stort sett alla tänkbara applikationer. Steget till att utveckla en kroppsburen kameralösning var därför väntat och efterlängtat, eftersom sådana lösningar har blivit alltmer attraktiva för Axis kunder under de senaste åren.

Axis kroppsburna kameralösning är resultatet av omfattande forskning. Utvecklingen har följt den metod som Axis tillämpar för att ta fram nya produkter och lösningar. En strategi som har förfinats under årtionden och bygger på lång erfarenhet och många samtal med användare av Axis produkter. En viktig aspekt som Axis utvecklingsteam tog fasta på och som poängterades som viktig av de potentiella kunderna, var möjligheten att maximera de befintliga investeringarna i VMS- och EMS-programvaran. Därför var det också av extra stor vikt att använda sig av öppen plattformsarkitektur. Axis kroppsburna kamera kan användas med VMS- och EMS-system från tredje partsleverantörer, lokalt eller i molnet, och kan integreras med andra videoövervakningsapplikationer. Den kan även levereras som en färdig lösning, med AXIS Camera Station och AXIS Case Insight, företagets egna VMS- och EMS-programvaror.

Fredrik Andersson, Global Product Manager, New Solutions Initiative på Axis Communications, förklarar: ”När vi arbetar med att utveckla en ny lösning är vårt mål alltid att leverera bästa möjliga kvalitet på video och ljud inom ramen för den specifika formfaktorns begränsningar.  När det gäller kroppsburna kameror handlar utmaningarna främst om att finna den optimala kombinationen av storlek, vikt, hållbarhet samt livslängd för batterierna. För att uppnå dessa mål hade vi under forsknings- och designprocessen tät kontakt med kunder. Vi tog fram ett stort antal produktprototyper och genomförde flera pilotprojekt redan i det tidiga skedet.”

”Samma grundliga tillvägagångssätt har tillämpats genom hela utvecklingsarbetet, inte bara för framställandet av kamera enheten. Vi har tittat på kundernas behov som helhet, från videoinspelning i tjänst till framläggandet av bevis i domstol. Det var därför det var så viktigt med en öppen arkitektur – kunderna ville inte tvingas att använda förbestämda VMS- och EMS-system, och lyfte också fram nödvändiga säkerhetsaspekter och vikten av att säkerställa bevisningens integritet.”

Axis nya kroppsburna kameror har tre huvudsakliga hårdvarukomponenter: själva kameran, kamerans dockningsstation (8 fack eller 1 fack) och systemstyrenheten.

Kameran spelar in videofilmer upp till 1080p vid 30 fps och ljud via dubbla mikrofoner med brusdämpning. WDR-teknik (stort dynamiskt omfång) används för att säkerställa bra bildkvalitet även under de mest utmanande ljusförhållanden, samtidigt som Axis Zipstream för minskar behovet av lagringsutrymme. Batterierna är utformade för att klara ett helt ”arbetsskift”, med 12 timmars normal användning och möjlighet att ladda batterierna i bilen eller från en strömbank.

Dockningsstationen och systemstyrenheten är separata enheter. Systemet kan enkelt utökas för större, kostnadseffektiva kroppsburna system. Systemstyrenheten har en gemensam integrerings- och styrpunkt, och ger snabb och tillförlitlig videoöverföring (100 Mbit per kamera). All data är krypterad, både i viloläge och vid överföring, med hjälp av AES256 och TLS. Videodata kan dessutom krypteras fullständigt med specifika integrationsfunktioner.

Kameran har även följande inbyggda funktioner:

  • GPS/GNSS-mottagare för platsspårning
  • Bluetooth Low Energy 4.1
  • 802.11b/g/n Wi-Fi
  • 6-axlad gyro och accelerometer

Med hjälp av Axis mobilapp Body Worn Assistant kan användaren granska videofilmer och lägga till kategorier, beskrivningar och anteckningar.

Fredrik Andersson förklarar att användarvänlighet har stått i fokus under hela utvecklingsarbetet. ”Det är mycket viktigt att kroppsburna kameror är lätta att använda ute på fältet, både av poliser och säkerhetspersonal som kan utsättas för stressiga situationer och tvingas arbeta under dåliga väderförhållanden eller i dåligt upplysta områden. Men vi ansträngde oss för att göra lösningen användarvänlig rakt igenom, även för operatörer som ansvarar för videoöverföring, lagring och analys av de inspelade videofilmerna.”

Axis kroppsburna lösning kommer att finnas tillgänglig via Axis distributionskanaler under andra kvartalet 2020.

Läs mer om Axis body worn kameralösning
Axis body worn kameralösning
För mer information, vänligen kontakta: Kristina Tullberg, Regional Communications Manager Northern Europe, Axis Communications
Telefon +46 708 90 18 72

Om Axis Communications

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 800 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. Mer information om Axis finns på www.axis.com.