Axis står fast vid sitt löfte om grön design genom att ta bort farliga ämnen från nya nätverkskameror

Pressreleaser
7 januari 2020 - Lund, Sweden
Axis Communications har tagit ytterligare ett steg mot en grön kameraportfölj genom att introducera företagets första kameror som är fria från farliga bromerade och klorerade flamskyddsmedel, (BFR/CFR-fria). De nya kamerorna i nätverkskameraserien AXIS P13 är resultatet av Axis fokus på hållbarhet och anpassning till FN:s mål för hållbar utveckling. Genom att utveckla kameror som inte innehåller skadliga halogener har Axis tagit ett viktigt steg för att sätta en branschstandard för hållbarhet och grön design.

”Våra nya hållbara nätverkskameror är resultatet av mer än fem års utveckling och tålamod. Samtidigt som vi är djupt engagerade i hållbarhetsfrågor måste vi också upprätthålla en hög standard för våra kamerors kvalitet. Till exempel så är de senaste enheterna fria från bromerade och klorerade flamskyddsmedel, men de är fortfarande flamhärdiga.”, säger Andres Vigren, global produktchef på Axis Communications.

Som en del av sitt initiativ för grön design har Axis identifierat fyra områden för miljöinnovation:

  • Materialval
  • Optimerad konstruktion
  • Design optimerad för tillverkning
  • Optimerad avfallshantering

Genom att de farliga halogenerna i enheterna byts ut mot mer hållbara alternativ är de nya kamerorna inte bara bättre för miljön och hälsan, de ingår även i den cirkulära ekonomin genom att vara mer återvinningsbara. ”Det är verkligen viktigt för oss att inte bara invänta regler som förbjuder användningen av farliga material, eller skatter som gör att produkterna blir oöverkomligt dyra. Istället vill vi ligga steget före. Vi är stolta över att vara en förebild inom grön design och att inte bara svara upp mot kunders önskningar utan att även ta det ansvar som alla företag har för att agera hållbart.”, säger Ausra Reinap, Senior Environmental Engineer på Axis.

“Det vore fantastiskt om vi kunde inspirera andra tillverkare att investera i utvecklingen av halogenfria produkter.”, tillägger Andres Vigren, ”Nästa steg är att göra det till en framtida branschstandard och bidra till att öka kundernas önskemål om mer hållbara produkter.”, avslutar Vigren.

De BFR/CFR-fria kamerorna från Axis är:

  • AXIS P1377 och AXIS P1378 nätverkskameror

Robusta fast box-kameror med höga prestanda, utformade för att leverera högupplöst video av objekt och människor i vidsträckta, öppna områden.

Syftet med BFR och CFR

Bromerade och klorerade flamskyddsmedel, eller BFR och CFR i förkortning, skyddar en produkt mot att vara brandfarlig under dess livstid. Som en del av familjen av halogenerade flamskyddsmedel tenderar de att inte brytas ner. Detta blir ett problem när de släpps ut i naturen eftersom att det tar lång tid för dem att lösas upp - om de någonsin gör det. Förutom att vara bioackumulerande är BFR och CFR också skadliga eftersom de är giftiga för både människor och miljön.

Läs mer om våra BFR/CFR fria kameror
AXIS P13 Network Cameras Series
Madeleine Eibrand
För mer information, vänligen kontakta: Madeleine Eibrand, Communications Specialist, Axis Communications
Telefon +46 46 272 18 00

Om Axis Communications

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 800 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. Mer information om Axis finns på www.axis.com.