Axis säljer Citilog till TagMaster

Pressreleaser
29 april 2021 - Lund, Sweden
Axis Communications säljer sitt dotterbolag Citilog SAS till TagMaster AB. Försäljningen förväntas avslutas den 30 april. Axis kommer att fortsätta samarbeta med Citilog och TagMaster som förblir Axis' partners.

Axis förvärvade Citilog i början av 2016 i syfte att utöka Axis erbjudande inom transportsegmentet. Efter förvärvet verkade Citilog som en oberoende enhet inom Axis-koncernen.

”Axis och Citilog har olika försäljningsmodeller som har visat sig vara för utmanande att integrera. Vi tror att vi kan ha mer nytta av att ha ett nära samarbete med Citilog och TagMaster, där Citilog är ett dotterbolag till TagMaster, säger Axis VD Ray Mauritsson.

TagMaster är ett teknikföretag som utvecklar applikationer inom affärsområderna "Traffic Solutions" och "Rail Solutions". TagMaster grundades 1994 och har sitt huvudkontor i Kista, Sverige. De är redan etablerade partners till Axis.

”Vi kommer, i nära samarbete med alla våra partners, att fortsätta erbjuda produkter och lösningar till kunder inom alla segment, inklusive transport och trafikledning,” säger Ray Mauritsson.

För mer information, vänligen kontakta: Björn Hallerborn , PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Telefon +46 46 272 18 00

Om Axis Communications

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 800 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. Mer information om Axis finns på www.axis.com.