Axis passerar 10 miljarder i omsättning

Pressreleaser
30 januari, 2019 - Lund, Sweden
Axis Communications visar fortsatt tillväxt. 2018 uppgick försäljningen till 10,3 miljarder kronor samtidigt som antalet anställda under året ökade med 388 personer till totalt 3 253 i koncernen.

– 2018 innebar många utmaningar, såsom global komponentbrist, handelsrestriktioner och ökad konkurrens. Trots det slog vi försäljningsrekord både för sista kvartalet och för helåret. I snitt ökade vi också med mer än en anställd per dag under 2018. Vi räknar med ökad rekryteringstakt under 2019, då vi också ser fram emot att flytta in i vårt nybyggda huvudkontor i Lund, säger Axis vd Ray Mauritsson.

Året präglades till stor del av utveckling och innovation, vilket innebar lanseringar av en rad nya produkter och lösningar som legat till grund för Axis tillväxt. För att stärka företagets utvecklingsverksamhet ytterligare öppnade Axis under året ett nytt kontor i Linköping. På det nya kontoret ligger fokus på mjukvaruutveckling. Planen är att på ett par års sikt ha ett hundratal anställda på Linköpingskontoret.

Omsättningen för helåret 2018 uppgick till 10,3 miljarder kronor, och för fjärde kvartalet 2018 till 2,9 miljarder kronor. Tillväxten under 2018 uppgick till 19 procent.

 

Axis AB avnoterades från Nasdaq Stockholm i November 2018 och publicerar som en följd av det inte längre formella kvartalsrapporter.

För mer information, vänligen kontakta: Björn Hallerborn , PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Telefon +46 46 272 18 00

Om Axis Communications

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. Mer information om Axis finns på www.axis.com