Axis AB: Delårsrapport januari-september 2018

Pressreleaser
18 oktober, 2018 - Lund, Sweden
Axis AB delårsrapport januari-september 2018

Tredje kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade under tredje kvartalet med 20 procent till 2 695 Mkr (2 253). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 13 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 460 Mkr (365), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 17,1 procent (16,2).
  • Periodens resultat uppgick till 353 Mkr (278).
  • Resultatet per aktie uppgick till 5,08 kr (4,01).

 

Januari-september

  • Nettoomsättningen ökade under perioden med 15 procent till 7 354 Mkr (6 399). I lokala valutor ökade nettoomsättningen med 15 procent.
  • Rörelseresultatet uppgick till 1 067 Mkr (808), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 14,5 procent (12,6).
  • Periodens resultat uppgick till 811 Mkr (604).
  • Resultatet per aktie uppgick till 11,67 kr (8,70).

 

VD-kommentar

Tredje kvartalet visade god tillväxt jämfört med samma period förra året. En viktig faktor var en fortsatt stark global marknad. Det relativt låga tillväxten i EMEA kan förklaras av en rad faktorer, som minskade lagernivåer för vissa större distributörer och svag försäljning i några stora länder i EMEA. Vår goda tillväxt känns särskilt positiv med tanke på den fortsatt utmanande situationen på den globala komponentmarknaden.

Även lönsamheten var god under tredje kvartalet. Likt tidigare år påverkades lönsamheten i kvartalet positivt av säsongsmässigt lägre kostnader.

Under kvartalet höll vi hög takt i vårt utvecklingsarbete och kunde visa upp flera nya produkter och lösningar. Särskilt värd att nämna är vår nya kameramodell AXIS P3717-PLE, som redan tilldelats flera utmärkelser och mött stort intresse på marknaden.

Vår tillväxt speglades också av antalet anställda, som nu uppgår till över 3 100. Vi blir fler såväl i Lund som på våra kontor runt om i världen. Som vi rapporterade om tidigare i år har vi även öppnat ett kontor i Linköping för mjukvaruutveckling. Det är roligt att se det stora intresset för Axis i den regionen. Vi ser fram emot att välkomna fler medarbetare där den närmaste tiden.

Ray Mauritsson, verkställande direktör

 

Denna information är sådan information som Axis AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 oktober 2018 kl. 08.00 CET.

 

Läs hela rapporten
Axis AB Finansiella rapporter
För mer information, vänligen kontakta: Björn Hallerborn , PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Telefon +46 46 272 18 00

Om Axis Communications

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 och har sitt huvudkontor i Lund, Sverige. Mer information om Axis finns på www.axis.com