White Paper: Varför miljöansvar är bra för människor, planeten och lönsamheten.

Nyheter
11 juni 2018
Hela världen håller ögonen på organisationer som inte uppfyller kraven på god företagsstyrning och etiskt ledarskap. På Axis Communications tror vi att en stark hållbarhetspolicy som tar itu med dessa frågor är en stor del av ett företags framgång.

Axis hållbarhetspolicy understöds av ett åtagande att efterleva FN:s Global Compact-initiativ och målen för hållbar utveckling. Dessa initiativ styr vår interna policy som syftar till mindre miljöpåverkan, nolltolerans mot korruption, främjande av god företagsstyrning och garanterat rättvisa arbetsförhållanden i hela vår leveranskedja.

Vi gör detta eftersom vi inser att sättet att bedöma företag håller på att förändras. Numera kräver konsumenter att företag ska ha ett högre syfte än enbart ekonomisk lönsamhet. Vi är övertygade om att ett företags immateriella tillgångar – konsumenternas förtroende, humankapital, miljöprinciper, långsiktig vision osv. – i framtiden kommer att spela in på den övergripande värderingen av ett företag, på samma sätt som är fallet med balansräkningen i dag. Resultatrapporten kommer att utökas till att omfatta tre aspekter: miljö, ekonomi och sociala faktorer.

Mer information om detta hittar du i vårt nya White Paper - A commitment to sustainable values.

För mer information, vänligen kontakta: Kristina Tullberg, Regional Communications Manager Northern Europe, Axis Communications
Telefon +46 708 90 18 72