Unik, dynamisk maskering som ger integritetsskydd vid videoövervakning

Nyheter
5 juni 2019
Axis Communications presenterar AXIS Live Privacy Shield, marknadens enda edge-baserade analysprogramvara för kameror som maskerar personer i realtid vid videoströmning med upp till full bildhastighet. Lösningen är både tillförlitlig och kostnadseffektiv. Lösningen uppfyller rådande sekretessbestämmelser samtidigt som den låter användaren bevaka rörelse och aktivitet inom sitt privata område. Eftersom lösningen är inbyggd i utvalda Axis-kameror krävs inga dyra servrar, och den kan enkelt utökas.

AXIS Live Privacy Shield jämför kamerans realtidsvy med en angiven bakgrundsscen och lägger till en detaljerad och dynamisk transparent mask på områden där förändringar sker. Personer och föremål som rör sig framträder därmed som transparenta mot bakgrunden. Hela förloppet sker på ett ögonblick och eliminerar effektivt insamlingen av personuppgifter.

Som standard maskeras kamerans hela synfält dynamiskt. Användaren kan dock ange särskilda områden där maskering inte ska tillämpas, exempelvis vid ett löpande band med rörliga föremål som ska synas på bild. Användaren kan även konfigurera systemet så att en separat videoström utan dynamisk maskering genereras. Denna kan användas av auktoriserad personal för att göra en detaljerad granskning om en incident skulle inträffa.

AXIS Live Privacy Shield lämpar sig för fjärrbaserad videoövervakning eller videoinspelning i områden där övervakning kan vara problematisk på grund av sekretessbestämmelser. Lösningen är idealisk för process-, tillverknings- eller logistikmiljöer där videoövervakning främst används för att övervaka processer. Andra potentiella användningsområden är butiker, vårdinrättningar, utbildningsinstitutioner och myndigheter.

Nyckelfunktioner:

  • Integritetsskydd
  • Tillförlitlig, dynamisk realtidsmaskering vid hög bildhastighet
  • Kostnadseffektiv edge-baserad lösning med hög prestanda
  • Enkel att installera, konfigurera och hantera
  • För inomhusmiljöer med god belysning

AXIS Live Privacy Shield lanseras inledningsvis i utvalda länder i Europa.

För mer information, vänligen kontakta: Kristina Tullberg, Regional Communications Manager Northern Europe, Axis Communications
Telefon +46 708 90 18 72