Hur du rapporterar ett säkerhetsproblem som påverkar en Axis-produkt

Nyheter
15 januari, 2019
Allteftersom inkräktare blir alltmer avancerade och tekniken utvecklas kan alla typer av ansluten utrustning vara potentiellt exponerade för intrång. Axis förklarar vad kunder och partner ska göra om de upptäcker en svag punkt i en Axis-produkt.

Cybersäkerhet ensamt kan inte ta ansvar för individen; alla i ekosystemet måste samarbeta för att bekämpa sårbarheter. Detta inkluderar Axis-nätverket. Våra utrustningars säkerhet är ett högprioriterat område för Axis, vilket är orsaken till att vi har team som arbetar med att identifiera risker och åtgärda alla potentiella brister.

Axis kan emellertid inte garantera att våra produkter och tjänster inte har några brister som kan utnyttjas för skadliga attacker. Om ett potentiellt hot upptäcks uppmanas användaren att omgående rapportera detta via e-post till product-security@axis.com, så att Axis omedelbart kan börja utarbeta en lösning för att därefter implementera den i hela nätverket.

Identifiering av hot i ett så tidigt skede som möjligt är avgörande för att vi ska kunna åtgärda potentiella sårbarheter som alla användare skulle kunna utsättas för. Axis uppmanar också användning av publik PGP-nyckel för kryptering av känsligt innehåll vid rapportering av ett identifierat hot.

Läs mer om:
Produktsäkerhet