Axis gör framsteg inom hållbarhet

Nyheter
28 mars 2019
Axis publicerar sin hållbarhetsrapport för 2018, som blickar tillbaka på föregående års viktigaste hållbarhetsfrågor och hur Axis verksamhet bidrar till en mer hållbar värld.  

Hållbarhet är en viktig fråga för Axis, och som ett företag vars lösningar bidrar till en smartare och tryggare värld, är det också en naturlig del av företagets kultur. Den årliga hållbarhetsredovisningen presenterar Axis hållbarhetsstrategi och hur företaget bidrar till FN Global Compacts tio principer inom mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption samt till  FN:s globala mål för hållbar utveckling. 

 

Några av de viktigaste händelserna under 2018 är bland annat:

  • Utveckling av flera nya PVC-fria kameramodeller
  • Ett proaktivt och systematiskt arbete för stärkt IT-säkerhet, som syftar till att effektivt skydda produkter, lösningar och system
  • Initiativ för ökad jämställdhet och mångfald, såsom en ökad medvetenhet i rekryteringsprocessen samt lansering av ett omfattande program för mångfald och inkludering i Nordamerika
  • Ett kontinuerligt arbete för att motverka korruption i den egna verksamheten samt i relationerna till leverantörer, distributörer och andra partner, genom att identifiera, redovisa och hantera risker som berör intressekonflikter, mutor och annan typ av korruption

 

Hållbarhetsredovisningen har upprättats i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative) Standarder på kärnnivå.

För mer information, vänligen kontakta: Björn Hallerborn , PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Telefon +46 46 272 18 00
Mer om