Axis återkallar AXIS Q6215-LE på grund av säkerhetsrisk

Nyheter
23 mars 2021
Axis Communications har identifierat en möjlig säkerhetsrisk med AXIS Q6215-LE. Problemet kan uppkomma om kameran är monterad i hängande position. Säkerhetsrisken orsakas av en fästanordning som kan lossna inuti kameran, vilket kan orsaka att den faller ner.  Även om sannolikheten för att detta händer är mycket låg, har Axis beslutat att återkalla alla osålda enheter och alla enheter som har installerats i hängande position.

Alla AXIS Q6215-LE i lager och alla nya AXIS Q6215-LE produkter kommer att vara utrustade med ett säkerhetslås som förhindrar att fästet inuti kameran lossnar. Axis’ distributörer har uppmanats att returnera eventuella osålda enheter av produkten. Axis’ systemintegratörer och slutkunder uppmanas att kontakta Axis tekniska support för att hantera retur och utbyte av kameror som har monterats i hängande position.

Kontakta Axis' tekniska support
Klicka här!
För mer information, vänligen kontakta: Björn Hallerborn , PR & Corporate Communications Manager, Axis Communications
Telefon +46 46 272 18 00