Angående effekterna av utbrottet av COVID-19 viruset

Nyheter
3 juli 2020
COVID-19-utbrottet har haft och fortsätter att ha, stor inverkan på människor och samhällen. Trots att situationen förblir osäker fungerar Axis produktionsenheter som normalt och leveranserna är stabila, vilket innebär en ingen, eller mycket begränsad påverkan, på Axis leveranser till kunder.

”Axis primära fokus i nuvarande situation fortsätter att vara upprätthållandet av säkerheten för våra anställda. Vi har nu landat i en ny vardagssituation och jag måste säga att jag är stolt över att se hur vår organisation hittar nya sätt att arbeta och samarbeta på i en tid då vi möter en rad extrema utmaningar. Trots osäkerheten har vi alla gått in i den här situationen på ett balanserat sätt och med fokus på att ta hand om varandra och våra kunder", säger Axis VD Ray Mauritsson.

Våra ansträngingar med att omdirigera och samordna transporter, samarbeta med flera olika leverantörer och bibehålla kontroll över lagernivåer, har gett effekt. Axis distributörer arbetar, i de flesta fall, i samma tempo som tidigare och våra konfigurations- och logistikcentra, samt tillverkningsanläggningar fungerar bra. Axis förblir också en viktig leverantör av produkter och tjänster som är nödvändiga för att upprätthålla skötsel och kontroll av infrastuktur och statliga funktioner i samhället. I många länder har också myndigheterna godkänt fortsatt samarbete med Axis och våra partners.

Axis följer utvecklingen noga och lyssnar på rekommendationer från de lokala myndigheterna och Världshälsoorganisationen. Axis har också åtagit sig att hålla partners och kunder uppdaterade om hur situationen utvecklas. För mer detaljerad information hänvisar vi Axis-partner till den utvidgade ledtidslistan eller till deras vanliga kanaler.

För mer information, vänligen kontakta: Kristina Tullberg, Regional Communications Manager Northern Europe, Axis Communications
Telefon +46 708 90 18 72