AI baserad objektdetektering och -klassificering

Nyheter
13 november 2020
Axis Communications offentliggör nu den kommande lanseringen av AXIS Object Analytics. Denna intelligenta videoanalysapplikation erbjuder detektering och klassificering av personer och fordon – skräddarsytt efter övervakningsbehov. AXIS Analytics är idealisk för flera olika installationer, bland annat offentliga byggnader, lagerbyggnader och parkeringsplatser. Applikationen är förinstallerad på kompatibla Axis-nätverkskameror, vilket ger ett stort mervärde utan någon extra kostnad.

AXIS Object Analytics är utformat med ett lättanvänt gränssnitt som gör det enkelt att ställa in skräddarsydda scenarier genom att välja triggerfaktor, exempelvis ett objekt som träder in i ett område eller korsar en virtuell linje. Du kan dessutom välja vilka objekt som ska utlösa larm: personer, fordon eller båda. Tack vare intelligenta algoritmer kan applikationen undanröja de vanligaste källorna till kostsamma falsklarm såsom vajande vegetation, små objekt i rörelse och snabbrörliga skuggor på marken.

Nyckelfunktioner

  • Edge-baserad videoanalys
  • Klassificerar personer och fordon
  • Kör flera scenarion samtidigt
  • Enkelt och tydligt gränssnitt
  • Förinstallerad utan extra kostnad.

This scalable, edge-based analytics application analyzes video for events directly on the camera so there’s no need for additional, costly processing hardware. This also improves data processing time and minimizes bandwidth and storage space. Offering complete flexibility, AXIS Object Analytics requires minimum effort to set up. It supports various scenarios running simultaneously. And it integrates with the camera’s event management system and other network solutions as needed.

Denna skalbara, edge-baserade applikation analyserar video av händelser direkt i kameran, vilket innebär att det inte finns något behov av ytterligare kostsam firmware för databehandling. Detta förbättrar även databehandlingstiden, samtidigt som bandbredd och lagringsutrymme minimeras. AXIS Object Analytics ger total flexibilitet och är mycket enkel att installera. Applikationen stöder flera scenarier som körs samtidigt. Den integreras i kamerans händelsehanteringssystem och andra nätverkslösningar, allt efter behov.

AXIS Object Analytics är förinstallerad utan extra kostnad i inbyggd programvara 10.2 och högre i kompatibla Axis-nätverkskameror.

Behöver du kunna detektera och klassificera objekt?
AXIS Object Analytics
Madeleine Eibrand
För mer information, vänligen kontakta: Madeleine Eibrand, Communications Specialist, Axis Communications
Telefon +46 46 272 18 00