Varför vi inte kompromissar med hållbarheten

Artikel
28 september 2018
Materialen vi använder i våra produkter kontrolleras och utvärderas noga då alltfler konsumenter inser den negativa miljöpåverkan som engångsplastförpackningar och även produktplasthöljen, har på planeten. Vi har emellertid långt kvar innan vi har eliminerat plasten i vår vardag. Därför strävar Axis kontinuerligt efter att eliminera miljöfarligt material från våra produkter och göra vad vi kan för att bidra till en mer miljövänlig värld.

Plastens baksida

Din tandborste? Plast. Ditt betalkort? Plast. Din matlåda? Oftast plast den också. Plast i olika former och sammansättningar finns överallt. Vi har mycket att tacka plasten för; knappast något annat material har revolutionerat vår tillvaro så mycket som plasten och gett oss ett material som bidragit till utveckling och innovation inom otaliga områden. Egenskaper såsom låg vikt, styrka och flexibilitet har bidragit till att plast används inom oräkneliga områden, inklusive nätverksvideokameror.

Men i en värld där vi årligen producerar mer än 330 miljoner ton plast måste alla, inom alla områden, dra sitt strå till stacken och bli mer miljövänliga. Nyligen har det populära plastsugröret förbjudits inom rese- och turismbranschen, och sannolikt kommer vissa plaster att förbjudas även inom elektronikområdet.

I likhet med många andra elektronikutrustningar innehåller kameror oftast polyvinylklorid; även benämnt PVC. PVC är förvisso mycket mångsidigt, men lider av samma problem som många andra plaster: en stor del återvinns inte på rätt sätt och det tar lång tid innan den bryts ned.

De flesta plaster, inklusive PVC, tillverkas av fossila material som vid förbränning bidrar till en ökning av växthusgaser. PVC genererar dessutom den giftiga gasen dioxin vid förbränning. Detta är den huvudsakliga anledningen till att Axis har börjat använda återvunnen plast i många av våra produkter, och fasat ut PVC helt i de flesta produkter. 

Läs nedan om vad Carl Trotzig, kvalitets- och miljöchef vid Axis, säger om vårt miljöansvar, och hur Axis målmedvetet arbetar för ökad hållbarhet.

Varför engagerar sig Axis i kampen mot farliga material?

Carl Trotzig: Allt eftersom tiden går och vi ser vi hur farliga material påverkar miljön i form av klimatändringar, förgiftning av marint liv och natur nedsmutsad av femtioårigt avfall blir hållbarhet allt nödvändigare. Både individer och företag börjar inse sin påverkan på miljön, och många försöker handla mer miljömedvetet och minska sitt koldioxidavtryck. Ett växande antal av våra kunder följer denna trend genom att kräva hållbara produkter. Ett exempel är BC Empresarial-byggnaden i Colombia, som befrämjar "grönt företagande". Filosofin bakom byggnaden bygger på miljömässig hållbarhet, vilket är anledningen till att en PVC-fri kameralösning med låg energiförbrukning från Axis valdes. Byggnaden erhöll sedermera utmärkelsen LEED Gold Certification.

BC Empresarial-byggnaden i Colombia implementerade en PVC-fri kameralösning med låg energiförbrukning från Axis.
BC Empresarial-byggnaden i Colombia implementerade en PVC-fri kameralösning med låg energiförbrukning från Axis.

Vår hållbarhetsstrategi inbegriper flera aspekter, både att säkerställa optimal funktionalitet och använda mer återvunnet material (till exempel plast). Ett av våra största miljöprojekt har dock varit eliminering av PVC. Även om PVC fortfarande ingår i många produkter är det numera välkänt att den inte bara skadar miljön på grund av återvinnings- och produktionsproblem, utan även människors hälsa. Flera studier har påvisat en möjlig koppling mellan denna plasts livscykel och sjukdomar såsom cancer, astma och skador på immunsystemet, speciellt på grund av att materialet avger skadliga ämnen såsom ftalater och dioxiner.

Hur hanterar Axis denna utmaning?

Carl Trotzig: Vårt forsknings- och utvecklingsteam letar ständigt efter sätt att förbättra de material och metoder som används vid produkttillverkningen. Axis har under många år fokuserat på att fasa ut miljöfarliga ämnen – speciellt PVC. Vi skapar produkter och lösningar med den senaste och mest avancerade tekniken, men försöker samtidigt alltid beakta och minimera miljömässig inverkan från våra processer, produkter och lösningar. Vårt långsiktiga mål är att göra våra produkter fria från såväl PVC som freon och bromerade flamskyddsmedel.

Vi strävar dessutom efter att öka andelen återvunnet material i våra produkter, till exempel återvunnen plast. Vi har samma inriktning när det gäller våra förpackningar, så att de blir så återvinningsbara som möjligt. Vi är på god väg att eliminera PVC från alla Axis-produkter: under år 2017 var 93 % av Axis kameror och encoder helt fria från PVC, jämfört med 70 % 2015.

AXIS M3045-v kamera är gjord av återvunnen plast och helt fri från PVC.
AXIS M3045-v kamera är gjord av återvunnen plast och helt fri från PVC.

Vad är kundernas respons på detta?

Carl Trotzig: Som berördes ovan så kräver dagens kunder denna typ av åtgärder. Och det handlar inte enbart om vad apparater är tillverkade av. Kunderna vill veta var produkten är tillverkad, och om företagen erbjuder bra arbetsförhållanden och respekterar mänskliga rättigheter. Idag förväntar sig människor att organisationer agerar etiskt och tar ansvar för miljön. Detta gäller alla aspekter; från maten som serveras i personalmatsalen till säkerhetslösningar.

Ett exempel är Vaisala; ett globalt teknikföretag som tar hållbarhet på stort allvar. Hållbarhet är i själva verket ett av företagets villkor vid val av leverantörer, till och med vid val av säkerhetssystem. Vaisalas beslut att välja Axis produkter baserades på flera faktorer; att kamerorna har utmärkt funktion, plus att den långa livslängden minimerar antalet utbyten. Axis lösningar har dessutom relativt låg energiförbrukning.

Vad mer gör Axis för att bli mer miljövänliga?

Carl Trotzig: Utöver vår strävan att eliminera PVC så utvecklar vi lösningar som minskar rovdriften på miljöresurser. Energiförbrukningen har exempelvis minskats på många sätt med hjälp av våra innovationer, till exempel Lightfinder-teknik som gör att kamerorna klarar sig utan extra belysning.

Vi kommer även fortsatt att fokusera på att tillverka produkter med högsta tänkbara kvalitet. Hållbarhet och produktkvalitet går hand i hand; högre kvalitet och därmed längre livslängd betyder mindre utbytesbehov.

Är detta tillräckligt?

Carl Trotzig: År 2007 förpliktigade vi oss att följa UN Global Compact, världens största satsning för hållbar utveckling, och vi har efterlevt dess 10 principer alltsedan dess. Leverantörer som vill samarbeta med oss måste respektera vår förhållningspolicy för leverantörer som vi uppdaterar regelbundet. Vi har dessutom antagit RBA:s riktlinjer (Responsible Business Alliance). Detta fokus på hållbarhet i hela vår leveranskedja – som inkluderar regelbundna granskningar av våra viktigaste leverantörer – innebär att vi kan vara säkra på att våra leverantörer stöder våra övergripande hållbarhetsmål. 

Vi har åstadkommit en hel del under det senaste decenniet genom att avlägsna farliga ämnen. Miljöföroreningar härrör emellertid inte enbart från tillverkning av produkter, utan är kopplade till alla steg i leveranskedjan.

Vi har för avsikt att anstränga oss ännu mer genom att minska vårt koldioxidavtryck från transport av våra produkter med 20 % mellan år 2016 och år 2021. Vi kan uppnå detta mål genom att flytta produktionsenheterna närmare våra stora marknader samt minska storlek och vikt på såväl produkter som förpackningar.

Mer om Axis och hållbarhet
2017 Sustainability report