Vägen till innovation

Artikel
29 november 2018
År 1996 skapade Axis världens första nätverkskamera. Därför kan vi tryggt påstå att innovation är en central del av vår verksamhet. Kontinuerlig innovation är en utmaning, och vi har intervjuat Peter Rietz för att få veta mer om Axis innovationskultur.

Peter började på företaget 2011 och är chef för det team som ansvarar för Axis videohårdvara. Dessförinnan arbetade han som produktchef med ansvar för video enkoders och modulära kameror.

Vad är ursprunget till Axis mest uppseendeväckande innovationer?

AXIS Q6000-E Network Camera, en av många innovationer från Axis.
AXIS Q6000-E Network Camera, en av många innovationer från Axis.

Peter Rietz: Innovation är helt grundläggande för Axis verksamhet. De av våra produkter som fått mest uppmärksamhet är de som innebar något helt nytt och oväntat. Exempelvis är nätverkskameran AXIS Q6000-E en integrerad enhet bestående av en kombination av en PTZ-kamera och en kamera som kan överblicka ett område i 360 grader. Via översiktsbilden har man alltid kontroll över omgivning , och genom att klicka på denna bild zoomar PTZ-kameran in på objektet och visar alla detaljer.

Våra innovationer syftar även till att göra produkterna enklare att använda, installera och integrera, vilket i slutänden innebär avsevärt lägre kostnader för våra kunder och partner. En smart innovation är Axis Zipstream technology – en programvara som effektivt komprimerar videodata och därmed väsentligt minskar bandbredds- och lagringsbehovet utan att viktiga forensiska bilddetaljer går förlorade. Det betyder stora kostnadsbesparingar, lägre energiförbrukning och mindre belastning för vår miljö.

Hur många produkter utvecklas som svar på kunders feedback?

Axis employees and partners
En viktig del i produktutvecklingsprocessen är att träffa kunder och partners för att lyssna och få feedback.

Peter Rietz: De allra flesta produkterna utvecklas som ett resultat av kunders och partnersfeedback. När vi utvecklar en lösning som syftar till att ersätta en befintlig produkt är vi alltid lyhörda för våra kunders önskemål och förbättringsförslag. Emellertid är det också viktigt att ha egna idéer om vad man vill göra och ha ett längre perspektiv än rådande marknadsbehov för att man ska kunna utveckla något nytt som särskiljer Axis från konkurrenterna.

Vid utformning och utveckling av en ny typ av produkter har vi å andra sidan en omfattande dialog med potentiella kunder som kan beskriva problem som behöver lösas. Det är väldigt viktigt för oss att förstå de grundläggande utmaningarna, hur produkten ska användas och i vilken miljö den ska installeras för att vi ska kunna ta fram en relevant lösning. Och det krävs förstås också omfattande interaktion och provinstallationer för att säkerställa att lösningen motsvarar det avsedda syftet.

Hur stor roll spelar potentiell framtida användning av tekniken i utvecklingsskedet?

Colleagues in a meeting, discussing the details of a project
Att använda existerande teknologier på nya sätt banar väg för innovation.

Peter Rietz: Vi försöker analysera vår bransch och även andra branscher för att se vilken sorts teknik som är intressant att gå vidare med. Teknik kan vara väldigt användbar, men bara om den hjälper oss att lösa de utmaningar som vi och våra partners möter. Ibland kan vi hitta tekniker som har existerat sedan lång tid tillbaka, och plötsligt inser vi att de kan vara användbara. Radar är ett bra exempel på detta: den har funnits i årtionden, men det är bara på senare år som fordonsbranschen har börjat använda tekniken i bilar. Det har drivit på utvecklingen av tekniken och gjort att priserna på den gått ner. Vi insåg att vi kunde ha stor användning av radarteknik i övervakningssystem eftersom den kan identifiera rörliga föremål och fastställa riktning och hastighet till och med i totalt mörker. Därför utvecklade vi en radardetektor som är till stor nytta i våra kameror.

Genom att kombinera olika produkter på ett kreativt sätt kan man hitta riktigt smarta lösningar. Ett exempel är att kombinera en radardetektor med en PTZ-kamera. Därmed kan PTZ-kameran följa ett rörligt föremål inom en fördefinierad zon, och även initiera larm till operatören och göra automatiska utrop via högtalare.

Hur tror du att framtidens innovativa produkter kommer att se ut? Vilken blir branschens främsta drivkraft under de kommande 5–10 åren?

Peter Rietz: Det råder inget tvivel om att fortsatt digitalisering, IoT-plattformar och deep-learning kommer att spela en betydande roll i vår bransch i framtiden. Om man kan kombinera data från olika källor och använda dessa på ett smart sätt kan det ge väldigt värdefulla resultat. Vi kan minska antalet falska larm från ett system och erbjuda lösningar som hjälper kunderna att hantera säkerheten mer proaktivt, i stället för att undersöka vad som hände efter en incident redan har inträffat.

En stor del av framtidens innovation kommer att handla om integrering av olika enheter, datahantering, analys och på vilket sätt data so ska presenteras. Det är emellertid viktigt att arbeta med sådant som är av verklig vikt och först lösa kunders och partners nuvarande behov, i stället för att hoppa på olika trender. Det är inte tekniken i sig själv som är intressant, utan vilka användarbehov vi kan tillgodose med vår teknik.