Att definiera kvalitet – och leverera det varje gång

Artikel
8 oktober 2020
”Kvalitet” är ett svårt begrepp att definiera, särskilt i affärslivet, eftersom det finns så många faktorer som bidrar till kvalitet och kvalitetsbegreppet har olika innebörd för olika aktörer, från kunder till partner eller medarbetare. Utöver innovation har kvalitet alltid varit en del av Axis DNA och vi arbetar hårt för att säkerställa att vi kan erbjuda kvalitet på varje nivå – inte bara när det gäller produkter och lösningar, utan även i affärsrelationer, utbildning, teknisk support och kundservice. Här utforskar vi några av strategierna för vår ständiga kvalitetssträvan och hur vi gör för att lära oss av eventuella problem.

När ett företag talar om kvalitet tänker man omedelbart på dess slutprodukter eller tjänster. Det vill säga att företaget inte bara levererar vad det lovar, utan att det även sker på ett tillförlitligt och konsekvent sätt över tid. Det finns dock många faktorer som bidrar till kvalitet. För Axis handlar kvalitet om varje erfarenhet och kontakt som våra partner eller kunder har med vår verksamhet. Kvaliteten på Axis produkter och lösningar är bara en aspekt.

Grunden för kvalitet: personer plus processer

Kvalitet måste vara en del av organisationens kultur, och därför är varje anställningsbeslut viktigt. Det handlar inte bara om kandidaternas erfarenhet och kompetens, utan även om deras tänkesätt, attityd och inställning. En bra strategi för att hitta och välja rätt anställda är därför en grundförutsättning för att företaget ska kunna leverera kvalitet längs hela värdekedjan.

Att ha medarbetare som har kvalitetstänkande som en naturlig instinkt och attityd är avgörande, eftersom kvalitetsförbättring är en ständigt pågående process. I snabbrörliga branscher som vår är slentriantänkande faktiskt att ta ett steg bakåt, och kvaliteten måste ständigt förbättras för att våra kunder och partner ska behålla samma goda intryck av oss som alltid.

Utmaningar när det gäller volym och komplexitet

Det är självfallet svårare att säkerställa kvalitet vid produktion i större volymer jämfört med mindre, och i takt med att produktens tekniska komplexitet tilltar ökar risken för kvalitetsbrister. Konstant övervakning är avgörande, och detsamma gäller innovation i kvalitetssäkringsprocesserna.

När vi på Axis först utvecklade våra termiska kameror var slutmonteringen och fokusinställningen av kameran ett manuellt arbete som sköttes av högkvalificerade medarbetare. När produktionsvolymen för termiska kameror ökade insåg vi dock snabbt att det var orimligt att ställa in fokus manuellt för varje kamera. Istället utvecklade vi en automatisk process som kunde ställa in fokus lika exakt som en människa.

Många av de produkter som Axis utvecklar i dag är betydligt mer komplexa än de produkter som tidigare funnits tillgängliga. Vi har många produkter med rörliga delar och flera sensorer som måste justeras med hög precision, samtidigt som allt strängare miljöhänsyn och miljölagstiftning utgör ytterligare utmaningar. Som alla tillverkare av teknikprodukter och tekniklösningar har Axis dessutom en global leveranskedja, och det är mycket viktigt att de kvalitetsstandarder som tillämpas internt på Axis följs av alla våra leverantörer.

För många kunder är också kontakterna med Axis partner runtom i världen och den service som de levererar ytterligare en central komponent i deras kvalitetsuppfattning. Det är skälet till att Axis Communications Academy  sedan 2005 tillhandahållit traditionell och nätbaserad utbildning av hög kvalitet för våra partner, inte bara om våra produkter och lösningar utan även om säkerhets- och övervakningsbranschen i stort.

Att lösa problem

Quality

Ett av de viktigaste kvalitetsmåtten är returgraden (dvs. det antal produkter som returneras av kunder på grund av bristande prestanda). Trots den ökade graden av komplexitet och precision hos våra produkter är det glädjande för oss på Axis att vi konsekvent har lyckats sänka returgraden över tid. Denna är visserligen en viktig indikator om eventuella problem, men kan även förbättras i sig.

Det skulle vara både naivt och självbelåtet att tro att det aldrig uppstår problem. Och i själva verket är det ju när det uppkommer svårigheter som en organisation ges möjlighet att visa vad den verkligen går för. Ett företags sätt att bemöta kunder och partner, medarbetare och lokalsamhällen säger mycket om dess värderingar. Det är vid sådana tillfällen som det ömsesidiga förtroendet kan stärkas eller skadas för alltid.

När problem uppstår är det viktigaste att organisationen inte bara bemöter dem effektivt, utan även lär sig av dessa erfarenheter och inför processer och system för att hindra att samma problem uppstår i framtiden.

En av de saker vi lärt oss under resans gång är hur viktigt det är att följa antalet produktreturer noggrant. Tidigare har Axis bedömt antalet returer i hela produktsortimentet. Nu kontrollerar vi i stället de individuella produktmodeller som returernas mot individuella produktionsveckor vid olika produktionsanläggningar för att mer effektivt och snabbt ringa in och lösa problem med våra produkter.

Interna förbättringsinitiativ

Om ett problem uppstår tillämpar Axis en datadriven strategi, vilket innebär att vi utvinner data för att utreda problem och tar fram kvalitetsdiagnoser via datainsamling om produkter i bruk. Dataanalysen omfattar såväl programvara som maskinvara. Analyserade uppgifter från över 20 000 enheter som är anslutna till Axis hälsoövervakningstjänster leder ofta till förbättringar av programvaran, utan att kunden behöver involveras direkt.

 

En mycket viktig aspekt är att vi nu har ökat spårbarheten för komponenter ner till partinivå för individuella produkter. Det innebär att Axis kan identifiera exakt vilket parti en komponent i en viss produkt kommer ifrån, vilket i sin tur gör det lättare att identifiera inrapporterade problem och analysera situationen snabbare. Dessutom ‒ vilket är nästan unikt inom säkerhetsbranschen ‒ kan Axis även se vilken kritisk produktionsutrustning som har använts för en viss produkt. Även här ger denna insikt Axis möjlighet att mycket snabbare lösa problemen vid källan och snabbt återkalla och uppdatera berörda produkter.

Förbättra befintliga produkter och leverera säkerhet

Axis produkter är utformade för att hålla i många år och under deras livstid utvecklas ny teknik som kan förbättra de befintliga produkterna. Innovation inom elförsörjning har till exempel lett till att nya produkter är betydligt mer tillförlitliga. Under 2019 genomförde Axis ett projekt med det enda syftet att gå igenom alla befintliga elförsörjningskällor för att se om det fanns några brister och om förbättringar eventuellt skulle kunna minska risken för fel. Det visade sig att ett antal befintliga produkter kunde förbättras, vilket vi också gjorde.

Eftersom it-säkerhetsriskerna hela tiden ökar är produkternas och lösningarnas it-säkerhet också en viktig aspekt av deras kvalitet. Axis har infört många processer i sin leveranskedja för att garantera att produkterna är säkra, och när produkterna väl levereras till kunden tillhandahåller Axis även konstant support och verktyg för att underlätta en kontinuerlig tillämpning av bästa praxis  i it‑säkerhet, bland annat uppdateringar av den inbyggda programvaran för Axis Device Manager och varningar om sårbarheter.

En ständig strävan efter nöjda kunder

I slutändan är återkoppling från partner och kunder det bästa måttet på hur bra ett företag är på att leverera en kvalitetsupplevelse genom sina kontakter, vare sig det gäller användningen av en produkt, utbildningar eller support. Vi på Axis får konsekvent positiv återkoppling på kvaliteten på våra produkter och vår tekniska support, men vi fortsätter hela tiden att sträva efter bättre resultat. Vi har infört många åtgärder för ständig kvalitetsförbättring, men söker trots detta kontinuerligt efter nya idéer, system och processer.

Återkoppling och förslag är alltid välkomna, så tveka inte att höra av dig om du har tankar kring hur vi kan fortsätta att förbättra kvaliteten.

Mer om