Överraskande metoder för att minska bithastigheten vid videoövervakning

Artikel
18 mars 2019
De flesta tror att bättre bildkvalitet är synonymt med högre bithastighet. Men så är inte alltid fallet. Teknik som har utvecklats för att göra videoinspelningar mer användbara har ibland faktiskt den positiva bieffekten att bithastigheten minskas. Det beror på att bildbrus och oönskade rörelser tas bort från videon.

Varför är det bra med lägre bithastighet?

Bithastighet är en viktig faktor vid videoövervakning, eftersom den påverkar videons bandbredd och hur mycket lagringsutrymme som krävs. Enkelt uttryckt medför högre bithastighet en ökning av bandbredden och erfordrat lagringsutrymme.

Varje installation har sina unika begränsningar, utmaningar och absoluta krav. Därför varierar fördelarna med lägre bithastighet från fall till fall. För somliga kunder är det av avgörande betydelse att minimera kraven på lagringsutrymme och bandbredd. För andra kan en lägre bithastighet göra det möjligt att bibehålla önskad bildhastighet, upplösning eller arkiveringstid. Lägre bithastighet kan till och med göra så att fler kameror kan läggas till utan att det behövs mer bandbredd eller lagringsutrymme.

Optimal bithastighet är direkt relaterat till ökad bildanvändbarhet eller kostnadsbesparingar – och ibland båda delarna.

Teknik för skarpare bilder och lägre bithastighet

Axis Lightfinder-teknik urskiljer exempelvis färger vid en extremt låg ljusnivå och genererar video i fullfärg med viktig forensisk information. Filminspelning vid en låg ljusnivå medför ofta höga brusnivåer i bilden. Men eftersom Lightfinder ger minimalt bildbrus förbättras bildkvaliteten samtidigt som bithastigheten hålls nere.

View over busy roads, where cameras mounted on high poles can be shaken by winds or vibrations

Electronic Image Stabilization (EIS) är ett annat exempel på hur bilden kan göras mer användbar, samtidigt som bithastigheten minskas. Kameror monterade på höga stolpar, nära starkt trafikerade vägar eller vid industrianläggningar kan röra sig till följd av vind eller vibrationer, vilket kan göra bilderna oskarpa och svårtolkade. Med EIS-tekniken upptäcks vibrationer och skakningar i kameran och dessa rörelser justeras automatiskt så att bilden blir skarp och stabil. Då bilden är "rensad" från oväsentlig information (vilket är liktydigt med lägre bithastighet) är det lättare att se vad som händer på bilderna.

En särskild lösning för lägre bithastighet

Teknikerna ovan har som huvudsaklig målsättning att generera en tydligare bild, och den lägre bithastigheten är en bonus. Axis Zipstream är däremot utvecklad med lägre bithastighet som primärt syfte. Zipstream komprimerar video utan kvalitets- eller detaljförluster, och kan ge väsentligt lägre bithastighet – i genomsnitt 50 % eller mer. Om du är ute efter teknik som specifikt minskar bithastigheten är detta det bästa valet.

Lär dig mer om hur du kan göra skillnad
Genom att använda våra innovativa teknologier
Mer om