Nytt White Paper betonar behovet av ökad cybersäkerhet inom detaljhandeln

Artikel
27 januari 2020
En viktig guide som efterlyser effektiv livscykelhantering av IoT-enheters cybersäkerhet för att förbättra säkerheten i detaljhandelssystem och skydda kunddata i den stränga GDPR-eran.

Axis Communications har publicerat sitt senaste White Paper - Cybersäkerhet, det största hotet mot detaljhandeln, som betonar det ökande hotet som cyberattacker utgör mot dagens detaljhandel. Rapporten dokumenterar de åtgärder som personuppgiftsansvariga, dataförlust- och säkerhetspersonal, inklusive verksamhetsansvariga, bör förstå för att garantera säkerhet på högsta nivå och tillhandahålla lämplig utbildning för alla nyckelpersoner så att det växande cybersäkerhetshotet effektivt motverkas. Tillväxten inom och användningen av IoT-enheter och molnteknik har öppnat upp oändliga möjligheter för den moderna detaljhandelsorganisationen, genom fysiska och digitala plattformar.

Kunddata är dock central för en friktionsfri shoppingupplevelse och utgör en attraktiv handelsvara för cyberbrottslingar, med ett ökande antal attacker mot de detaljhandlare vars system inte är tillräckligt säkra. Det har rapporterats att under de senaste 12 månaderna har det förekommit 19 betydande personuppgiftsbrott, vilka utgör en stor risk för både detaljhandlare och kunder. Utöver den omedelbara störning som brottet kan orsaka, kan skadan på verksamhetens anseende eller varumärket vara livslång. Dessutom kan GDPR-relaterade böter från dataskyddsmyndigheterna uppgå till så mycket som 20 miljoner euro eller 4 % av den globala omsättningen. Detta innebär att nödvändiga åtgärder snabbt måste vidtas för att skydda mot attacker och skydda existerande infrastruktur. Axis White Paper skapar medvetenhet om de utmaningar som detta innebär och tittar på hur en effektiv livscykelhantering av IoT-enheters cybersäkerhet bidrar till att säkerhetsfrågor kan hanteras på ett bättre sätt, vilket i slutändan bidrar till att kundernas förtroende upprätthålls.

En bevisligen säker lösning för detaljhandeln är bara möjlig om säkerheten har analyserats i varje steg. Lösningen är att säkerställa att alla involverade förstår säkerhetsaspekterna i ett personuppgiftsbrott och hur sådana brott kan förhindras.
- Steven Kenny, Industry Liaison Architecture and Engineering, Axis Communications

”Alla organisationer som generar eller hanterar personuppgifter, vilket i praktiken innebär all data som potentiellt kan identifiera en specifik individ, måste efterleva GDPR. En bevisligen säker lösning för detaljhandeln är bara möjlig om säkerheten har analyserats i varje steg. Lösningen är att säkerställa att alla involverade förstår säkerhetsaspekterna i ett personuppgiftsbrott och hur sådana brott kan förhindras. Samarbete med systemleverantörer, integratörer och installatörer är också mycket viktigt och genom dialoger tvärs igenom leveranskedjan kan man säkerställa att kraven uppfylls och att säkerhetsrisker hanteras på lämpligt sätt”, säger Steven Kenny, Industry Liaison Architecture and Engineering, Axis Communications.

Utöver ökad medvetenhet om behovet av att uppfylla GDPR betonar Axis i sitt White Paper betydelsen av att planlägga skydd mot sårbarheter i systemen genom att samarbeta med pålitliga leverantörer som kan installera enbart de säkerhetstekniker som anses vara säkra som standard. Dessa tekniker har byggts från grunden med cybersäkerhet som främsta prioritering. Cybersäkra tekniker ger en känsla av trygghet när de ansluts till ett nätverk och säkerställer att stränga riktlinjer följs i processerna för utformning och tillverkning.

Övervakningskamerateknik som utformas och tillverkas på det sättet garanterar detaljhandlarna att dessa säkerhetslösningar inte kan komma att användas som en bakdörr in i nätverket, vilket är risken om man introducerar hårdvara som inte är säker.

Detta White Paper ger detaljhandlare vägledning med hjälp av experter, betonar lämpliga policyer och procedurer rörande IoT-enheters cybersäkerhet och befäster vikten av att välja betrodda leverantörer och samarbetspartners. Axis känner passion för användning av teknik som bidrar till att skapa en smartare och säkrare värld. Detta demonstreras av ett åtagande att hjälpa detaljhandlare förstå fördelarna med anslutna fysiska säkerhetssystem som uppfyller löftet om bättre skydd för företaget och kunden.

Ladda ner vårt nya Cybersecurity whitepaper:
Ladda ner
För mer information, vänligen kontakta: Kristina Tullberg, Regional Communications Manager Northern Europe, Axis Communications
Telefon +46 708 90 18 72