Nätverkskamerorna är som musik för våra öron

Artikel
11 juni 2021
När de flesta människor satt hemma under pandemin blev digitala lösningar ofta en livlina. Och det visade sig att med rätt idéer och lite oväntad utrustning kan man göra underverk. Som att direktströmma livemusik med nätverksbaserade övervakningskameror.

Under 2020, när vi förmodligen behövde den som mest, tvärbromsade praktiskt taget hela underhållningsbranschen. Covid-19 hade extremt negativ inverkan på olika musikscener. Nedstängningar och publikrestriktioner gjorde att det helt enkelt inte fanns något utrymme för levande musik.

Men nöden är uppfinningens moder. Alla nöjde sig inte med att vänta och se vad som skulle hända. Över hela världen hittade driftiga människor nya sätt att spela in och uppträda för att få ut sin musik till en publik.

Konserthuset Malmö Live – hemmascen för Malmö Symfoniorkester (MSO) – är ett utmärkt exempel. Från och med mars 2020 ställdes konserter in eller flyttades fram. Trots denna nya, helt oförutsedda spelplan agerade Malmö Lives ledning snabbt.

De funderade på vad som skulle krävas för att direktströmma konserter och skapa ett digitalt konserthus. Ett uppenbart alternativ var att anlita externa produktionsbolag. Men det är en dyr lösning som skulle begränsa antalet konserter. Malmö Live är offentligt finansierat och har som uppgift att arrangera konserter med klassisk musik och inom andra genrer för befintliga och nya målgrupper inom och utanför regionen.

Ny tillämpning för nätverkskameror

Det var uppenbart att de fullskaliga konserterna med MSO varje vecka trots allt skulle kräva en extern producent. Dessa produktioner var helt enkelt för avancerade för att producera internt. Men skulle man kunna strömma de mindre konserterna, som kammarorkestrar och jazzensembler, för att nå publiken som satt hemma?

Malmö Lives IT- och teknikteam hade bara ett par dagar på sig att utvärdera situationen och rapportera tillbaka till ledningen. Utan några egentliga exempel att lära av. Som tur var hade Malmö Live tidigare startat ett projekt med fokus på digitala konsertlösningar. Genom detta hade man redan flera nätverkskameror från Axis i huset.

– Eftersom vi hade de här kamerorna började vi fundera om och hur vi skulle kunna utnyttja dem. Det första steget var att kolla med Axis om vi fick använda dem på det här nya sättet. Vi kontaktade dem och fick ett ok, berättar Anders Tannlund, IT-chef på Malmö Live.

Starkt engagemang räddade situationen

Det självklara andra steget visade sig vara knepigare – hur gör man det? Hur använder man kameror som vanligtvis används för övervakning för att sända levande musik?

I april, och med bara några dagars varsel, sände teknikteamet den första direktströmmade konserten med Axis-kamerorna. När han ser tillbaks på det säger Anders:

– Vi började egentligen från noll och försökte göra det bästa av det vi redan hade. Vi saknade den tekniska kompetensen, men hela tekniksektionen engagerade sig. De första konserterna var lite jobbiga och vi hade en del tekniskt strul. Exempelvis laggade datorn som vi hade då och det påverkade bildkvaliteten negativt. Visst kunde produktionen varit mer putsad och professionell, men vi såg att det fungerade och vi lärde oss otroligt mycket.

Tekniken förfinas kontinuerligt

Ett viktigt nästa steg var att investera i en ny, bättre dator. Man investerade även i hårdvara och kringutrustning för att öka produktionskvaliteten. Idag är systemet baserat på vMix programvara för att direktströmma live och nya AXIS V5925 HDTV 1080p PTZ (pan-tilt-zoom) nätverkskameror.

Under en genomsnittlig produktion sitter tre personer i kontrollrummet och hanterar signalerna från kamerorna. De kommunicerar kontinuerlig med producenten, som sitter i ett angränsande rum och bestämmer vad som strömmas ut till tittarna. I konsertrummet finns en ljudtekniker och en ljustekniker.

Kvaliteten på Malmö Lives egna produktioner har stadigt förbättrats. Med ungefär 30 direktströmningar samt förinspelade och redigerade videor bakom sig har teamets självförtroende stärkts avsevärt.

Alla delar av våra produktioner är så mycket bättre och proffsiga idag, säger Anders.

Lockat tittare från hela världen

Sett till antalet tittare har Malmö Lives digitala konserthus blivit en succé. Om man räknar både internt och externt producerade konserter har man haft runt 675 000 visningar (våren 2021). Med tanke på att Malmö Live i första hand är ett regionalt konserthus är det roligt att se att man faktiskt haft tittare från hela världen. Och ryktet sprider sig. Andra kulturaktörer som är i samma situation och nyfikna på hur de kan starta egna digitala produktioner har kontaktat Malmö Live.

En sak är klar. Det hade inte fungerat utan det tekniska teamets stora engagemang och entusiasm. Arbetet har ofta varit stressigt men också inneburit en positiv utmaning. Och det har byggt en fantastisk laganda.

– Man önskar ofta att man kunde styra kamerorna mer kreativt och få mer tid för förarbete. Man vill ju höja kvaliteten ännu mer. Men mest av allt har det varit extremt roligt. Och det är det fortfarande. Vi har roterat, så alla har haft en chans att prova på de olika uppgifterna. Vi lär oss fortfarande men vi har verkligen kommit långt, säger Mattias Tufvesson, som är bildproducent.

Malmö Live
Photography: Adam Mörk

Har räddat konsertutbudet

Malmö Lives digitala konserthus har även inneburit stora förändringar för musikerna.  MSO:s orkesterchef Björn Lovén säger:

Till en början var det lite överväldigande, men publiken var hela tiden vårt fokus. Med vårt breda utbud av musikstilar och format – från en solopianist till kanske 100 musiker – behöver vi ha olika digitala modeller. Med Axis-kamerorna kom vi igång snabbt och lyckades genomföra många av de planerade mindre konserterna.    

Björn berättar att orkestern och musikerna är tacksamma för den snabba omställningen. De har kunnat uppträda kontinuerligt trots den svåra situationen.

– Professionella musiker är som idrottare. De behöver vara igång och ”tävla”, inte bara sitta hemma och träna. Men det är klart att det kan vara en stor utmaning att inte få möta sin publik fysiskt, utan uppträda inför en tom konsertsal, säger han.

Viktigt med rätt partner

Myntet har alltid två sidor, brukar det heta. Något positivt som Covid-19 faktiskt ändå förde med sig för Malmö Lives del var att de på kort tid lyckats etablera sitt digitala konserthus som ett komplement till det fysiska konserthuset.

– Vi har sett vad man kan åstadkomma om man jobbar med rätt partner. Och det tar vi med oss ut ur det här, säger Björn.

Även om inget har bestämts ännu kommer Malmö Lives digitala konserthus med all sannolikhet att fortsätta i någon form efter pandemin.

Det digitala formatet kan aldrig ersätta livekonserter – känslan av att vara närvarande i rummet där musiken skapas. Men med Axis-kamerorna kan vi skapa ett extra lager till livekonserterna. Vi har exempelvis sett att vi har nått människor som av geografiska eller andra skäl inte kan gå på livekonserterna, säger Anders.

Läs mer om kameramodellen som används för att strömma konserter
AXIS V5925 PTZ Network Camera