Nästa generations fordonskameror

Artikel
30 juni 2020
Det är givetvis ett självklart påstående, men den största utmaningen när det gäller att utveckla fordonskameror är att de ska fästas vid ett rörligt fordon ‒ som ofta kommer att användas både dag- och nattetid, och både över och under jord. Det är visserligen uppenbart, men det förringar inte vikten av vissa grundläggande problem som måste lösas när det gäller ljusförhållanden, bildstabilitet och inte minst kamerans formfaktor. Axis har nyligen lanserat två nya kameramodeller som är utformade för att installeras i fordon ‒ den femte generationen sedan den första fordonskameramodellen lanserades 2007. Integreringen av ARTPEC-7-chipet har förbättrat funktionaliteten, och den är idealisk när det gäller utmaningarna med att spela in video och ljud ombord på ett fordon. Vi talade med Erik Mårtensson,  Global Product Manager och Patrik Anderson, Global Business Development Director för Transport, för att få reda på mer om de nya fordonskameror.

The arrival of the chip, the latest generation system-on-a-chip designed by Axis for the specific demands of video surveillance, has brought benefits across the entire Axis portfolio of surveillance cameras, and is now doing the same for onboard cameras. Erik Mårtensson, Global Product Manager for Onboard Cameras, explains: “Across all types of Axis cameras, the ARTPEC-7 chip delivers numerous enhancements in image processing, analytics capabilities, compression efficiency and firmware security. The ability to undertake analytics at the edge of the network is something we’ll come back to, but some of the greatest steps forward delivered by ARTPEC-7 in onboard cameras comes through improved performance in challenging light conditions, one of the critical demands for onboard cameras.”

Lanseringen av ARTPEC-7 chipet, den senaste generationens system-on-a chip som har utformats av Axis för att tillgodose de särskilda behov som videoövervakning medför, har gett fördelar för hela Axis utbud av övervakningskameror, och gör nu samma sak för fordonskameror. Erik Mårtensson, Global Product Manager förklarar: ”ARTPEC-7-chipet innebär flera förbättringar för alla typer av Axiskameror när det gäller bildbehandling, analyskapacitet, kompressionseffektivitet och säkerhet för fast programvara. Förmågan att köra analys ”on the edge” är något som vi kommer att komma tillbaka till, men några av de viktigaste framsteg som ARTPEC-7 ger fordonskameror är förbättrad prestanda i utmanande ljusförhållanden, ett av de viktigaste kraven för fordonskameror.”

Från strålande solsken till totalt mörker: prestanda under alla ljusförhållanden

Vi människor är medvetna om vilka problem som kan uppstå när vi rör oss snabbt från mörker till dagsljus och tvärtom. Våra ögon anpassar sig snabbt, men det kan ta längre tid för en kamera, och under den extra tid detta tar kan viktiga detaljer gå förlorade. Kameror som är installerade på byggnader eller fasta objekt har längre tid på sig för att anpassa sig till förändrade ljusförhållanden. Fordon och tåg rör sig däremot ständigt i olika ljusförhållanden, och fordonskameror måste därför kunna hantera snabba förändringar.

Erik Mårtensson
Erik Mårtensson, Global Product Manager för fordonskameror

”Alla fordon i rörelse – vare sig det är en buss, en spårvagn, ett tåg, en ambulans eller en varubil – kan röra sig åt norr, öster, söder och väster och alla punkter däremellan under bara några minuter”, säger Erik Mårtensson. ”Solens position, moln som rör sig, dimma och regn kan påverka ljusförhållandena, och det är samma sak när fordonet färdas under broar och genom tunnlar. Huvudprincipen i utformningen av våra fordonskameror är att de är särskilt konstruerade för att hantera föränderliga ljusförhållanden. Förutom de mer allmänna förbättringarna har våra nya kameror därför för första gången även integrerad IR för att möjliggöra tydliga bilder även i beckmörker.”

Den nya AXIS P3935-LR har inbyggda osynliga infraröda lysdioder och ger tydliga bilder i absolut mörker. Den är därför idealisk för fordon som färdas i dåligt upplysta landsbygdsmiljöer nattetid, eller när det är obekvämt för passagerarna med belysning inuti fordonet. Etersom de infraröda lysdioderna i den nya kameran fungerar vid den högre våglängden 940 nm, kommer de inte att visa sig i form av röda prickar som i traditionella infraröda lysdioder, vilket ytterligare förbättrar säkerheten och bekvämligheten för såväl förare som passagerare. Integreringen av andra Axis‑teknologier, exempelvis Lightfinder och Forensic WDR, ger optimal prestanda i dåligt ljus och starkt motljus, till exempel när kameran är direkt riktad mot skarpt solljus.

Utmaningar när det gäller stopp, start, gupp och gropar

Att hantera ständigt föränderliga ljusförhållanden är en av utmaningarna för fordonskameror. En annan utmaning är förstås att kameran rör sig. Ett rörligt fordon ‒ särskilt fordon som regelbundet stannar och startar ‒ skapar många vibrationer i sig. Lägg sedan till guppiga vägar eller spår, och det kan vara en utmaning för fordonskameror  installerade i framåtriktat läge att leverera stabila och tydliga bilder. För första gången är de två nya kamerorna utrustade med en integrerad accelerationsmätare som, tillsammans med den inbyggda gyron, stöder elektronisk bildstabilisering (EIS), vilket ger tydliga bilder utanför fordonet under alla förhållanden. För kameror som är installerade i framåtriktad position på snabbrörliga fordon kommer kamerans variabla bildhastighet att vara ovärderlig, eftersom den ger upp till 45 bilder per sekund. Detta är en viktig funktion för att fånga detaljer i hög hastighet, exempelvis om ett tåg kolliderar med ett hinder på spåret.

Potentialen för edge-baserade analysverktyg

När bildkvaliteten är garanterad under alla förhållanden kan man börja fundera över vad man ska göra med den information som kameran ger. Även här har användningen av ARTPEC‑7 revolutionerat analyskapaciteten. ”En av de viktigaste förbättringar som ARTPEC-7 ger är möjligheten att köra analys ”on the edge”, i själva kameran, i stället för på servern i datacentralen”, säger Erik Mårtensson. Detta innebär inte bara att det går mycket snabbare att vidta de åtgärder som krävs till följd av analysen, utan öppnar även ett nästan ofattbart antal möjligheter för analysapplikationer.”

Tidigare var det komplicerat och alltför dyrt att överföra data från en fordonskamera för analys. Det var otänkbart att detta skulle kunna återföras till fordonet i form av en varning med tillräckligt kort fördröjning. Analysverktyg i själva kameran öppnar en värld av analysmöjligheter, med säkerhets-, trygghets- och driftsfördelar. Många av dessa applikationer kommer att levereras av företag som är medlemmar i Axis Developer Partner (ADP) Program, via AXIS Camera Application Platform (ACAP).

Patrik Anderson
Patrik Anderson, Global Business Development Director

Patrik Anderson förklarar möjligheterna med analysverktyg: ”Som ett exempel kan personräkning och analyser av passagerardemografi ge värdefulla uppgifter som ger transportmyndigheterna möjlighet att optimera sina rutter och tjänster. Nu för tiden kan de också användas för att begränsa folkhälsorisker genom att man kan mäta beläggningsgraden och kontrollera att passagerarna följer reglerna om social distansering. Lämpliga analysverktyg kan även övervaka övervåningen på dubbeldäckare och varna föraren vid eventuella problem eller spela upp ett automatiskt meddelande.”

Den integrerade mikrofonen i en av de nya kamerorna kan även skapa varningar baserat på verbal aggressivitet eller stressade röstlägen, vilket ytterligare ökar passagerarsäkerheten. Aggregerade och anonymiserade analysuppgifter är också ovärderliga för transportföretag när de utformar och optimerar sina tjänster, eftersom de kan skräddarsy tjänster för tider med högre eller lägre belastning under dygnet, skapa effektivitetsvinster och förbättra kundupplevelsen. Ur ett miljöperspektiv kan data från analyser baserade på kamerans accelerometer användas för att utbilda förarna så de blir mer miljöeffektiva och kör på ett lugnare sätt. Analyserna är dessutom ett värdefullt tillskott vid olycksutredningar.

Möjligheterna för analysverktyg är enorma, och kommer att göra investeringen i de nya fordonskameramodellerna värd pengarna. ”När allt kommer omkring är huvudsyftet med fordonskameror att förhindra och begränsa säkerhetsrisker som uppstår ombord på fordon av alla typer. Med edge-analysverktyg kan antalet incidenter minskas betydligt,” tillägger Patrik Anderson.

Mycket kraft i ett litet format

Mycket ny teknik och kapacitet har packats in de två nya kamerorna, men kamerans form och storlek är densamma. Detta är en avgörande faktor. Många fordon som har kameror  ‒ särskilt bussar, tåg och spårvagnar ‒ är dyra investeringar och förväntas ha en livslängd på flera årtionden. Fordonskamerorna kommer däremot sannolikt att bytas ut med några års mellanrum allteftersom de får fler funktioner. Det är därför viktigt att de nya modellerna är lika bekvämt små i storleken och har samma ”fotavtryck” som de tidigare modellerna.

Förutom att de nya kamerorna har ett mycket slagtåligt metallhölje ryms det mycket i det lilla formatet. Som Erik Mårtensson sammanfattar det: ”De nya modellerna ser ungefär ut som de tidigare – det är först när du tar upp kameran som du känner hur mycket ny teknik som egentligen har byggts in i den!”

Mer information om Axis fordonskameror kan du hitta här:
Fordonskameror