Minimera tiden för driftstopp i kritiska miljöer

Artikel
27 augusti 2019
I värsta fall kan ett oplanerat driftstopp i en kritisk miljö få katastrofala följder för allmänhetens säkerhet eller för miljön. I mindre allvarliga fall kan det leda till produktionsförluster på tusentals, eller till och med miljontals, kronor. En del företag har börjat införa mer prediktiva underhållssystem, som erbjuder bättre insikter i statusen för kritiska resurser. Låt oss titta på hur Axis teknik kan stödja den här trenden.

Problemet är tydligast i energisektorn där olja – med uppströmsresurser som är utspridda på avlägsna eller farliga platser – har en av de högsta driftstoppskostnaderna.

Med tanke på vad som står på spel är det inte så konstigt att företagen övergår från en reaktiv underhållsstrategi till en förebyggande och prediktiv underhållsstrategi. Men många av dessa företag använder fortfarande ett gammaldags ruttbaserat tillvägagångssätt: de skickar regelbundet ut tekniker för att utvärdera och registrera information på plats, vid de kritiska anläggningarna. För ett genomsnittligt kommersiellt oljebolag med källor på över 20 000 platser innebär detta stora kostnader. Det innebär också att kritiska resurser får antingen för mycket eller för lite underhåll, eftersom driftstopp sällan inträffar enligt ett schema, utan kan inträffa när som helst.

När oljepriset är lågt räknas varje fat. Men driftseffektivitet är vägen till ett bra resultat. Det är därför progressiva företag inför en prediktiv underhållsstrategi som inkluderar distribuerad övervakning via nätet. Tack vare framstegen inom automatisering, trådlös teknik, SCADA-system och soldrivna härdade enheter, ger fjärrinsamling av data från permanenta sensorer nu betydligt bättre insikt i kritiska resursers status och hjälper till att hålla igång driften. 

Låt oss titta på hur Axis teknik kan stödja den här trenden.

Termisk bildbehandling för bättre övervakning av facklingsrör

Kontrollerad förbränning av överskottsgaser inom kemisk och petrokemisk industri är nödvändig för att minska trycket på kritiska resurser. Om facklan slocknar utgör det en allvarlig arbetsmiljörisk för personalen och medför omfattande böter från miljömyndigheterna. Axis värmekameror möjliggör bättre övervakning av facklingsrör och säkerställer en stabil termisk profil och skickar proaktiva larm till operatören om facklan blir svagare.

Explosionsskyddade kameror för bättre arbetsmiljö

Oil rig
I farliga miljöer är det viktigast att förebygga personskador och dödsolyckor.

I farliga miljöer är det av yttersta vikt att förebygga skador och dödsfall – både för personalens säkerhet och välbefinnande och på grund av de relaterade kostnaderna för driftstopp. Axis explosionsskyddade kameror är godkända för explosionsbenägna applikationer i enlighet med alla tillämpliga internationella standarder och gör det möjligt för arbetsmiljöingenjörer att övervaka de områden där olyckor oftast inträffar, till exempel rör på borriggar. Dessutom övervakar vår temperaturlarmkamera temperaturavvikelser och läckor hos kritiska resurser, så att olyckor kan förhindras innan de inträffar.

 

Ett nytt och prisvärt alternativ till traditionella stålhus är AXIS F101-A XF P1367, som är särskilt utformad för farliga miljöer. Den har ett lättviktshus i aluminium i Klass I/II/III-, Division 1-, Zon 1-, ATEX- och IECEx-certifierat. Kameran är enkel att fjärrkonfigurera och ger skarpa bilder i svåra ljusförhållanden. Den röda färgen gör det också lättare för de anställda att lokalisera kameran och meddela operatören i en nödsituation.

Villkorsbaserad övervakning i realtid

Med framstegen inom videobildbehandling och processorkraft är nätverkskameran en värdefull redundans i villkorsbaserade övervakningssystem, eftersom att den ger visuell bekräftelse av sensorlarm och fullständig lägesuppfattning i ett nödläge. Genom edgebaserad videoanalys kan kameran användas som en primär sensor för arbetsmiljöingenjörer, för att kontrollera exempelvis antalet personer på en borrigg, efterlevnad av krav på personlig skyddsutrustning eller blockerade utrymningsvägar.

Bättre kommunikation med nätverkshögtalare

Med Axis nätverkshögtalare är det enkelt att kommunicera både i realtid och med larmbaserade förinspelade meddelanden till personal på avlägsna platser, för att varna för säkerhetsrisker eller instruera dem att vidta åtgärder vid ett sensorlarm. Tack vare de nya Power over Ethernet-högtalarna (PoE) kan olje- och gasbolag nu även spara in på kostnaderna för underhåll och installation av högtalarsystem. Dessutom är systemet skalbart utan att det krävs uppgradering av proprietära, klumpiga förstärkarställ. Integrationen av Axis högtalare och kameror är en enkel konfigurationsprocess som görs med ett enda klick.

Uppkopplad teknik

Med Axis nätverks-I/O-relay-moduler utökas funktionaliteten hos alla Axis-enheter. De integreras med andra anläggningssystem som brandlarm och system för uppvärmning och ventilation samt byggnadsstyrning. Tekniken är särskilt användbar vid förmedlandet av I/O-signaler från fältbaserade temperatursensorer till det centrala SCADA-systemet. Den kan till exempel användas för att utlösa strobljus och högtalarmeddelanden, eller för kamerainspelningar i en nödsituation.

Pålitligt intrångsskydd

Obehöriga fysiska intrång kan få stor inverkan på kritiska resurser och orsaka driftstopp. Med en intrångsskyddslösning från Axis kan du skydda hela din anläggning – från perimetern till den kritiska kärnan. En kombination av termal-, radar- och PTZ-teknik detekterar, identifierar och spårar inkräktare. Passagekontroll begränsar den fria rörligheten i kritiska eller farliga områden. Dessutom kan obehöriga personer avskräckas genom larmbaserade förinspelade meddelanden.

Få ut mer av din teknik

Driftsäkerhet sparar pengar. Med ett komplett system från Axis med video, intelligent analys, passagekontroll och ljudsystem hanteras alla de viktigaste skyddsaspekterna för kritisk infrastruktur – intrång, driftseffektivitet och arbetsmiljö – vilka alla kan innebära en risk för oplanerade driftstopp. Genom att lägga till Axis-lösningar i din villkorsbaserade övervakningsstrategi kan du enklare upptäcka incidenter innan de inträffar och hålla igång driften.

Lär dig mer om hur Axis lösningar kan skydda dina kritiska resurser.
Critical infrastructure