Mindre ger mindre: Lägre energiförbrukning med hjälp av kameror

Artikel
18 oktober 2018
1 augusti 2018. Detta är den dag på året då hela mänskligheten har förbrukat alla de resurser som jorden kan förnya på ett år. Den ekologiska skuldens dag, dagen då årets globala ”budget” för jordens förnybara resurser i form av livsmedel, vatten och energi är slut, inträffar tidigare och tidigare för varje år. Det innebär att vi sedan 70-talet lever på lånade resurser. En skuld som är så stor att vi globalt sett behöver 1,7 planeter för att kompensera kommande generationer.  

När du låter belysning eller andra energislukande källor vara påslagna på natten när ingen befinner sig i företagets lokaler så inverkar du negativt på planetens hållbarhet.

En ny undersökning utförd av Ben-Gurion University i Negev, Israel, fastslår att ”byggbranschen är en av de mest energislukande branscherna, och byggnader svarar för nästan 50 % av de totala koldioxidutsläppen”.

Liksom med de flesta globala problem finns det inte bara en enskild källa till problemet, utan en serie faktorer och beteenden som har lett till den nuvarande situationen. Och precis som med alla andra globala problem finns det inte ett enskilt sätt att lösa problemet, men däremot kan alla göra en enkild insats.

Lyckligtvis börjar många företag att inse problemet. År 2007 fann en utredning att Canary Wharf, ett stort finansdistrikt i London, slösade bort energi för många miljoner kronor genom att låta kontorsbelysningen vara påslagen hela nätterna. Enbart Canary Wharf Tower släppte årligen ut lika mycket koldioxid som mer än 4 000 transatlantiska flyg. Tio år senare förutspåddes att distriktet med hjälp av ny teknik kan vara koldioxidneutralt, eller till och med koldioxidpositivt, år 2030. Vill även du bidra på ett positivt sätt till planetens hållbarhet så kan användning av kameror med lägre energiförbrukning bidra till att minimera din miljöpåverkan.

Två sätt att minska energiförbrukningen

Kameror är viktiga för att de kan bidra till att gripa brottslingar, och kan dessutom hjälpa till att avsevärt minska av energiförbrukningen. Hur? Det finns två sätt; ett direkt och ett indirekt. Det direkta sättet sparar energi genom att den används endast när den behövs, medan det indirekta utgår redan från produktionskedjan.

En av de största utmaningarna med att beräkna ett energibehov är att bedöma hur många personer som befinner sig i en byggnads olika delar såsom ett rum eller gemensamhetsutrymme, och när. Ofta beräknas detta utifrån statistik som omfattar hela byggnaden, inte enskilda rum. Med hjälp av kameror kan emellertid data samlas in så att denna statistik blir mer exakt.

Kameror för reglering av belysning och värme

Nätverkskameror kan bidra till minimering av energiförbrukningen genom att ge information om när belysningen behöver regleras.
Nätverkskameror kan bidra till minimering av energiförbrukningen genom att ge information om när belysningen behöver regleras.

Ett exempel är Aalto-universitetet i Finland som skapade ett intelligent återkopplingsnätverk via realtidsövervakning med hjälp av Axis-kameror med inbyggd analysfunktion. Kamerorna registrerar i realtid närvaron av personer i ett rum och levererar dessa data till det system som reglerar belysning och värme. På detta sätt gör universitetet en energibesparing med 15–18 % och sparar därmed pengar och skonar dessutom miljön.

Nu kanske du villinvända att belysning nattetid är ett bra sätt att motverka kriminalitet, och att bra ljus är nödvändigt för att kameror ska registrera bilder med hög kvalitet. Vi kan glädja dig med att så inte behöver vara fallet. För det första så fastslår olika undersökningar att en nedsläckt byggnad faktiskt avskräcker brottslingar mer än en upplyst sådan. För det andra gör innovativ kamerateknik, såsom Axis Lighfinder som är så extremt ljuskänslig att den kan registrera färgbilder i så svagt ljus som 0,18 lux eller mindre, att det är möjligt att få färgbilder med hög upplösning i nästan totalt mörker.


Högre säkerhet och lägre koldioxidutsläpp

Skoldistriktet Rock Hill ökade säkerheten och minskade sin energiförbrukning väsentligt med hjälp av Axis Lightfinder.
Skoldistriktet Rock Hill ökade säkerheten och minskade sin energiförbrukning väsentligt med hjälp av Axis Lightfinder.

Skolorna i Rock Hills skoldistrikt kan bekräfta nytta med kameror i hållbarhetssyfte. Universiteten i North Carolina ville förbättra säkerheten i byggnaderna och dessutom minska sina koldioxidutsläpp. De beslutade sig för att minimera belysningen och uppgraderade sin befintliga videoövervakning med hjälp av Lightfinder-teknik. Tack vare minskad energiförbrukning kunde de 27 skolorna därmed spara tiotusentals kronor. Detta exempel visar att ökad miljöhänsyn kan gå hand i hand med lägre kostnader.

Dessa exempel illustrerar direkta sätt att styra energiförbrukningen. Det finns emellertid också ett subtilare – men inte mindre viktigt – sätt. Användning av elektriska produkter förutsätter energianvändning som påverkar miljön och medför utsläpp som riskerar att skada vatten, luft och mark. Om inte tillverkarna hjälper till att minska energiförbrukningen minskar företagens möjligheter att minska sina koldioxidutsläpp.

Energieffektiva kameror

Axis hanterar detta problem genom att tillverka hållbara och energieffektiva produkter. Detta har hög prioritet, och redan i utvecklingsstadiet strävar man efter att göra alla kameror energieffektivare utan att funktionerna försämras.

Med hjälp av innovativ kamerateknik och avancerade funktioner har vi gjort väsentliga förbättringar av övervakningssystemens drifteffektivitet. Tack vare våra högupplösta kamerors högre processkapacitet och funktioner såsom multivy-strömning har kamerornas bildvinkel förbättrats avsevärt och flera områden kan övervakas från en enhet. Detta betyder att färre kameror krävs – och därmed mindre energibehov för systemets drift – utan försämring av bildkvalitet eller räckvidd.

Baksidan av detta är att i vissa videoövervakningsmiljöer krävs inte särskilt stor övervakningsräckvidd, och genom att använda en kraftfull kamera med lång räckvidd kan onödigt mycket energi förbrukas. I många situationer är övervakningsområdets form mer vertikal än horisontell, till exempel trappor, entréer, gångar, vägar, infarter eller tunnlar. I dessa situationer är det traditionella liggande bildformatet inte optimalt då det skapar videoströmmar där en stor del av bilden – speciellt bildens sidor – är överflödig. Bildkvaliteten blir därmed inte maximal eftersom kamerasensorns fulla yta och upplösning inte utnyttjas, vilket dessutom medför slöseri med både bandbredd och lagringsutrymme. Kameror som är optimerade för sådana situationer eliminerar detta energislöseri. Axis ”korridorformat” ger exempelvis en videoström från kameran som är vertikalt orienterad (stående bildformat), är perfekt anpassad till det övervakade området och ger maximal bildkvalitet, samtidigt som bandbredd och lagringsutrymme utnyttjas optimalt.

Detta är bara några exempel på hur innovativ kamerateknik kan ge lägre energiförbrukning och samtidigt spara pengar. Om du vill läsa mer om hur kameror kan bidra till sänkt energiförbrukning kan du hämta vårt faktablad ”How can IP surveillance systems positively impact a business's energy usage”.

Genom att använda elektronisk utrustning som är effektivare och därmed förbrukar mindre energi, och utnyttja data som hjälper dig att optimera företagets energianvändning, kan företaget spara pengar och samtidigt bidra till en mer hållbar framtid på jorden.

 

 

Mer information om Axis hållbarhetsarbete
Hur Axis arbetar proaktivt med hållbarhet 2017 Hållbarhetsrapport