Drivkraften bakom Lightfinder

Artikel
3 juni, 2019
När Axis innovatörer lanserade Lightfinder förändrades marknaden för övervakningskameror helt och hållet. Med Lightfinder kunde forensiska bilddetaljer fångas i såväl svagt ljus som totalt mörker. Men hur kunde teamet skapa färgbilder i en gråskalig värld? Två av dem som ingick i innovationsteamet och deltog i utvecklingsarbetet från första början avslöjar hur det gick till.

Axis Lightfinder-tekniken gör nätverkskameran extremt ljuskänslig. I mycket svagt ljus, då andra kameror växlar till nattläge och gråtonsvideo, kan kameror med Lightfinder fortfarande använda dagläge och ge färgbilder. Genom att färgbilder kan registreras även i mörker ökar chansen avsevärt att en person eller ett fordon kan identifieras. En kamera med denna teknik behöver mindre ljus, och därmed kortare exponeringstid, för att skapa högkvalitativa bilder. Detta gör att oskärpa och brus i bilden minimeras. Uppfinnandet av Lightfinder är en historia av samarbete, utmaningar och en vilja att göra skillnad.

Vi har träffat Andres Vigren, Axis Global Product Manager, och Marie Grönlund, Axis Senior Project Manager. På frågan om vad som var drivkraften bakom detta projekt så hade de mycket varierande, men starka, incitament. "Jag gillar att göra kunderna nöjda och överraska dem med något utöver det vanliga. Jag vill att de ska uppleva att de får en fantastisk lösning" säger Andres. Marie å andra sidan älskar utmaningar. "Jag tycker om att lösa svåra problem. Teknikteamet ville visa omvärlden att vi kan göra stor skillnad. Något annat som alltid är en stark drivkraft för mig är ett hängivet team som står upp för sin idé och anstränger sig lite extra."

Den tändande gnistan

Marie Grönlund and Andres Vigren
Marie Grönlund and Andres Vigren, part of the team that launched Axis Lightfinder

Kort innan Lightfinder uppfanns rådde en strid mellan två läger på marknaden för övervakningskameror: analoga kameror kontra IP-kameror. Andres kunde i egenskap av global produktchef få värdefull återkoppling från kunderna. De var i stort sett nöjda med den rådande bildkvaliteten, men påpekade att de analoga kamerorna presterade bättre i mörker. När han vidarebefordrade denna information väcktes teamets ambition. "Vi nöjde oss inte med att våra produkter var lika bra som de analoga kamerorna. Vi ville visa branschen att våra IP-kameror var bättre än alla analoga kameror och kunde överträffa den analoga tekniken till och med under svåra ljusförhållanden – speciellt eftersom detta var det enda återstående område där IP-kameror fortfarande inte nådde upp till de analoga kamerornas nivå" förklarar Marie. Anledningen till att analoga kameror presterade så bra i mörker var deras låga upplösning. Axis ville neutralisera de analoga kamerornas sista fördel, och framställa en IP-kamera som kunde leverera högupplösta bilder i svagt ljus eller mörker. Trots att detta var en helt ny idé och därmed ett riskfyllt projekt, lyckades Marie och Andres övertyga Axis beslutsfattare att det skulle vara lönsamt att satsa på projektet. De var övertygade om att det hade potential att knuffa ned de analoga kamerorna från tronen en gång för alla. De startade det nya projektet med ett kärnteam med tre tekniker och en programvaruexpert, men allteftersom projektet framskred ville alltfler från andra avdelningar ansluta. "När beslutet att sätta igång det nya projektet togs pågick redan ett liknande projekt. Men eftersom vi siktade specifikt på att lösa kamerornas prestandaproblem i svagt ljus så började vi ompröva hur vi skulle angripa problemet" säger Marie.

Utmaningarna med att "tämja en vild sensor”

Att utveckla en produkt som kunde övervinna dessa svårigheter var definitivt ingen enkel uppgift, och vägen dit var fylld av utmaningar. Det var ett stort, tekniskt projekt, och det som tycktes vara ett bra beslut ur produktionssynpunkt var inte nödvändigtvis lyckat eller enkelt att implementera på tekniksidan. "Vi var tvungna att kombinera de komponenter vi redan hade på ett helt unikt sätt, och då den mycket ljuskänsliga sensorn i praktiken aldrig hade använts tidigare så var det en stor utmaning att integrera den i en befintlig kamera. Speciellt eftersom den var en prototyp som ännu inte fungerade perfekt" konstaterar Marie. "Jag tror faktiskt att det största tekniska hindret var att integrera sensorn. Den var som en vildhäst som vi var tvungna att tämja för att göra den kompatibel med våra digitala bildbehandlingsalgoritmer, kretsar och övriga komponenter" tillägger Andres.

Kombinationen av de nya sensorerna, ARTPEC-4-kretsen, avsevärt högre ljuskänslighet samt kalibrering var de huvudsakliga faktorer som i sista hand låg bakom den framgångsrika Lightfinder-tekniken.

Resultatet överträffade alla förväntningar

Teamen förstod teknikens fulla potential vid de första demonstrationerna, och blev mycket imponerade av sensorns höga ljuskänslighet i kombination med objektiven. "Jag har ett väldigt tydligt minne av detta eftersom jag blev otroligt överraskad av den höga kvaliteten. Jag tänkte: "Wow! Det här är något som kommer att förändra marknaden!" säger Andres. Kameran var faktiskt för bra för den aktuella demonstrationsmiljön. I rummet där kameran testades fanns även en dator, och teamet var tvunget att täcka över den (och senare till och med avlägsna den) då bildskärmen var alltför ljusstark för scenen och den ljuskänsliga sensorn. Men till och med när vi gjorde rummet nästan becksvart kunde kameran återge varje detalj."

Axis Lightfinder technology comparison
Lighting comparison between iPhone8, human eye and Axis Lightfinder technology

Det tog ett år från den första prototypen till den officiella lanseringen. Ungefär vid samma tidpunkt lanserade Axis en kamera med stort dynamiskt omfång (HDR) (även kallad Wide Dynamic Range; WDR), som kunde ge perfekta bilder i mycket ljusstarka miljöer. Den första tanken var att vänta tills Lightfinder-tekniken hade finslipats så att båda funktionerna kunde byggas in i samma kamera, men teamet var alltför inspirerat av framgångarna med Lightfinder för att vilja vänta. Den skulle helt enkelt ut på marknaden. Idag är de flesta Axis‑kameror försedda med båda dessa funktioner.

När vi blickar tillbaka på kundreaktionerna var det speciellt ett användarfall som gjorde intryck. En av de första kunderna som testade den nya kameran var ett företag som behövde använda kamerorna för att övervaka järnvägsspår, då de alltid hade varit svåra att övervaka på ett effektivt sätt. Det var omöjligt att installera belysning på hela sträckorna, men operatören hade ett behov av att kunna se om spåren var blockerade av något föremål. Kunden var mycket nöjd över resultatet, och demobilderna användes senare i marknadsföringssyfte.

Hur man värnar om innovativa företag

Lightfinder var en uppfinning som förändrade marknaden, och ett resultat av Axis innovativa företagskultur. Men vad krävs för att ett företag ska vara innovativt? Om vi frågar våra två innovatörer så behöver personalen få både tid och resurser att undersöka nya saker. Att få experimentera med exempelvis nya sensorer istället för att använda gamla produkter och idéer, och även undersöka konkurrenternas arbeten, kan vara nyckeln till att hitta nästa innovation. "Jag tror också att personalens inställning är viktig. Exempelvis vill jag överraska kunderna och lösa ett problem genom att ge dem en unik produkt som gör deras liv enklare. Om det ska vara möjligt så behöver jag skapa en produkt som kan åstadkomma detta – eller åtminstone komma med en idé som utgör en innovativ strategi" tillägger Andres.

 

jag överraska kunderna och lösa ett problem genom att ge dem en unik produkt som gör deras liv enklare

Lightfinders framtid

Att förutsäga framtiden när det gäller teknikutveckling och uppfinningar är nästintill omöjligt med så många nya produkter som lanseras varje år. Något som däremot är möjligt är att sätta upp mål för framtiden och granska de olika branscher som påverkar marknaden mest. När det gäller Lightfinder-tekniken är det viktigt att övervaka och stödja utvecklingen av sensormarknaden, som för närvarande drivs av bilindustrin. Vi räknar med att lansera uppdateringar och nya funktioner inom de närmaste tre till fem åren. "Sannolikt lanseras kombinerade lösningar med högupplösta bilder inom det närmaste året. Vår stora fördel är det faktum att Axis utvecklar egna chip, och därmed kan vi påverka funktionen hos våra algoritmer och optimera dem för aktuella användarfall. Vi tar inga standardprodukter direkt från hyllan. Istället avgör vi från början vilka element som ska integreras i en viss produkt" säger Andres och Marie.

Om vi tittar närmare på Axis kommande innovationer så är det tydligt att de kommer att få en enorm inverkan på framtida produkter. "Med det nya, ännu kraftfullare ARTPEC-7-chipet, förbättrade sensorer och algoritmer samt stöd från Canon när det gäller objektiv, har vi alla högkvalitativa verktyg vi behöver. Vi behöver bara koppla samman alltsammans" säger Marie.

Läs mer om möjligheterna med Axis Lightfinder
Axis Lightfinder