Kundernas behov och önskemål driver utvecklingen av innovativa produkter och lösningar

Artikel
22 maj, 2019
Axis samarbetar med partner och slutkunder för att ta fram de mest innovativa produkterna, tjänsterna och lösningarna för en smartare och säkrare värld. Ett exempel är AXIS P9106-V nätverkskamera, speciellt anpassad för hörn.

Att träffa kunder och partner är en mycket viktig del i produktutvecklingsprocessen, för att utveckla kreativa banbrytande produkter.

"Vi arbetar tillsammans med våra partner och kunder för att förstå deras utmaningar och behov och hitta de bästa möjliga produkterna och lösningarna avseende funktionalitet, användarvänlighet, hållbarhet och estetik", säger Michael Chen, Global Product Manager, Axis Communications.

Vid utveckling av specialkameror besöker ingenjörer ofta kunderna, innan utvecklingsarbetet påbörjas, för att se hur produkterna och lösningarna är tänkta att fungera när de används, och i vilken miljö. På så sätt får ingenjörerna en bättre förståelse för och kunskap kring hur produkterna kan göras ännu bättre och mer anpassade till kundernas behov, i synnerhet när det är en för ingenjörerna ny miljö som kameran ska användas i.

Dialog och lyhördhet

Axis strävar efter att vara lyhörd för kundernas önskemål, men samtidigt tänka ett steg längre, för att hela tiden ligga i framkant.
AXIS P9106-V nätverkskamera togs fram efter att kunder hade efterfrågat en kamera anpassad till hörn, för till exempel hissar. Kameran skulle ha en god överblick över hela området, från hörn till hörn, utan någon död vinkel, för att skapa god trygghet för personer som färdades i hissar, inte minst kvälls- och nattetid.

"Vi såg också andra områden där våra kunder har väldigt specifika utmaningar, som inte täcktes av de standardprodukter som finns på marknaden. Vi utvecklade därför en kamera som möter dessa behov", säger Michael Chen.

Hit hör sektorer och branscher såsom publika transporter t ex tunnelbanor, tågstationer, parkeringsgarage, banker, kommersiella fastigheter, flygplatser, samt vården.

Kundens utmaningar i fokus

Kameran skulle för det första vara lätt att installera och underhålla utan att hissarna skulle behöva stanna – av säkerhetsskäl. Tidigare kameror krävde att man klev upp på hissen, inne i hisschaktet, för installation och underhåll, och därför behövde hissen stoppas, vilket kostar pengar. Utöver kostnadsbesparingar är det ur säkerhetssynpunkt bättre att utföra installation och underhåll inifrån hissen. Återkoppling från kunder var också att man ”inte skulle behöva tre händer vid installation och justeringar.

Många kunder hade behov av robusta och slagtåliga produkter som är lätta att rengöra och tvätta av, då kameror i hissar ofta utsätts för sabotage: färgspray, tuggummi och folk som slår på kamerorna.

Dessutom efterfrågades snygg design, för att passa in i hissarnas estetik.

Kunder inom psykiatriska vården och kriminalvården efterfrågade en kamera som var väl sammanhållen, för att undvika att delar från kameran skulle kunna användas till självskadebeteende.

"För oss är det viktigt att ha en dialog med och lyssna på våra kunder, som vill ha trygghet dels i sin verksamhet dels för sina kunder", säger Michael Chen.

Samarbete för innovativa tjänster, produkter och lösningar

Axis utvecklade en specialiserad kameraserie, AXIS P9106-V nätverkskamera, som kan ”se” ett område upp till 130 grader horisontellt och 95 grader vertikalt, utan blinda fläckar.

Det finns inga synliga skruvar, kameran är enkel att installera tack vare innovativa skruvbeslag.

"Vi ville inte ha några synliga skruvar då kameran är i ett såpass litet utrymme som en hiss", säger Michael Chen. "Istället satte vi upp ett magnetiskt hölje över kameran. Det var också miljövänligt då enbart det magnetiska höljet är av rostfritt stål."   

Kameran, tillsammans med ett tillbehör utrustad med mikrofon, kan även spela in samtal.
Det är även smidigt att integrera kameran med befintliga säkerhetssystem och övrig IT-infra­struktur.

Inga blinda fläckar ökar tryggheten

Kunderna är nöjda, framförallt med att de kan få full täckning av små utrymmen, med inga blinda fläckar, och bilder av mycket hög kvalitet. Kamerorna bidrar därmed till att öka tryggheten och säkerheten för de som färdas i hissarna.

AXIS P9106-V är en snygg kamera som smälter väl in i omgivningen. Kameran kan enkelt målas om, om man vill att den ska passa in ännu mer i den kringliggande miljön.

Enkla att underhålla

Kamerorna behöver mycket lite support och är lätta att underhålla; underhåll kan ske inifrån hissen, så att hissen samtidigt kan åka som vanligt.

Vidare är kameran robust. Om en kamera vandaliseras och skulle behöva tas isär och underhållas, är den enkel att rengöra och det är lätt att byta ut och ersätta delar. Om kameran, eller hela hissen där kameran är installerad, skulle behöva sprutas ren med en högtryckstvätt så fungerar detta väl då kameran är vattentät.

"Det är superlätt att byta glas t ex om kameran skulle vara vandaliserad, man behöver inte ens stanna hissen", säger Michael Chen.

För hisstekniker och installatörer innebär det en bättre, enklare och säkrare arbetsmiljö.

Företagskulturen grund för samarbete

En effektiv och öppen kommunikation med partner och slutkunder grundar sig i Axis interna företagskultur som bygger på öppenhet, att lyssna på sina medarbetare, ansvarstagande, kompetens, engagemang och samarbete, där man tillsammans arbetar för att nå Axis mål samt att skapa de mest innovativa och bästa produkterna, tjänsterna och lösningarna. Kvaliteten alltid har högsta prioritet.

"Vi har ett grundmurat och genuint intresse av att förstå vår omvärld och lösa kundernas problem. Vi för en kontinuerlig dialog med partner och slutkunder för att skapa långa relationer som bygger på tillit och förtroende. Härigenom kan vi hitta kreativa lösningar på kundernas behov, och skapa innovativa produkter, tjänster och lösningar för en smartare och säkrare värld", säger Michael Chen.

Full täckning av små utrymmen
AXIS P91 Network Camera Series
För mer information, vänligen kontakta: Kristina Tullberg, Regional Communications Manager Northern Europe, Axis Communications
Telefon +46 708 90 18 72