Från dimma till rävar: Hur radar ökar övervakningssystemens exakthet

Artikel
20 maj 2019
När människor tänker på radar föreställer sig nog de flesta något som visas i många krigsfilmer. Vem har inte sett scenen där stridspiloten plötsligt upptäcker ett fiendeplan eller att några missiler närmar sig genom radarn. Dramatiska larmsignaler som indikerar att faran kommer allt närmare ljuder tills piloten kan undkomma – allt tack vare radarn. Men trots att radartekniken har funnits i många år – ända sedan den utvecklades på 40-talet – är denna teknikveteran fortfarande relevant. Den utgör i själva verket grunden i många nya tillämpningar – speciellt inom övervakningsområdet. Det som tidigare var en dyrbar militär komponent kan nu användas i ditt övervakningssystem och detektera "fiender" för att öka säkerheten och tryggheten vid övervakade anläggningar. Radar kan därmed vara värdefull för företag på många olika sätt.

Det som gör radarutrustning så värdefull är att den kan ge exakta data utan att påverkas av externa faktorer såsom väder eller ljus. Anledningen hittar man i radarns arbetsprincip: radarutrustningen skickar ut radiovågor eller elektromagnetiska vågor inom radiofrekvensspektrumet. Om vågorna träffar ett objekt, oavsett storlek, reflekteras signalen tillbaka. En mottagare i radarutrustningen kan omvandla signalen till information om hastighet, färdriktning och exakt plats för det detekterade objektet. Ingen kamera används i processen än så länge, och dessa utrustningar kallas därför ofta "blind" detekteringsutrustning.

Varför radar och övervakning passar perfekt ihop

Vid första anblicken förefaller blindhet vara en nackdel, speciellt inom övervakningsområdet, men det som låter som en begränsning är i själva verket en praktisk egenskap som bidrar till att reducera antalet falsklarm. Eftersom tekniken inte förlitar sig på strömmade bilder är den oftast mer exakt när det kommer till falsklarm. Utan den visuella faktorn reagerar inte radarn på grenars rörelse i vinden, skuggor eller små djur, såsom rävar eller katter.

Operatören kan förlita sig på korrekt detektering dygnet runt. Det faktum att radar har använts inom kritiska områden såsom försvaret och flyg- och fartygsindustrin är bevis nog för teknikens exakthet, vilket är anledningen till att den nu används inom säkerhetsområdet.

Radar medför en stor fördel för alla typer av nätverkskameror och säkerhetslösningar. För det första kan ett 50 meter stort område täckas med upp till 120 graders vinkel. Detta gör tekniken perfekt för stora områden såsom industrianläggningar eller lagerlokaler med inhägnade utomhusområden. Som tidigare nämnts är radar dessutom väl lämpad för utomhusbruk tack vare att detekteringsförmågan inte påverkas av vare sig regn, dimma eller mörker.

Radar och nätverkskameror kompletterar dessutom varandra på ett utmärkt sätt. Den nätverksanslutna radardetektorn kan ge exakta koordinater och exakt hastighet och storlek för objekt och människor. Detta innebär att anslutna PTZ-kameror automatiskt kan följa objektet. Inget mänskligt ingripande i form av vaktpatruller eller liknande krävs för denna process, vilket ger kostnadsbesparingar. Operatören kan dessutom verifiera incidenter innan säkerhetsvakter skickas ut för att hantera potentiella hot.

När det gäller lönsamhet är det värt att nämna att Axis nätverksanslutna radardetektorer i allmänhet utgör ett kostnadseffektivt komplement till videoövervakning. Då de är baserade på en öppen plattform kan de enkelt integreras med Axis nätverkskameror, passerkontroll- och ljudlösningar samt videohanteringssystem från Axis och våra partner.

Håller inbrottstjuvarna borta från taket

Som framgår ovan har radar många olika styrkor och mycket specifika egenskaper. Radar är därför mycket användbart i miljöer som är svåra att övervaka, exempelvis på grund av områdets storlek eller plats (till exempel om ingen utomhusbelysning tillåts av miljöskäl) eller om anläggningen är svår att beträda. Exempel på sådana anläggningar är tillverkningsindustri, fabriker, infrastruktur, lagerlokaler och köpcenter.

För en stor galleria i Stockholm gjorde en radarbaserad lösning hela skillnaden. Gallerian hade problem dels med ett växande antal falsklarm, som ofta utlöstes av skuggor eller små djur som korsade det övervakade området. Dessa falsklarm medförde många kostsamma utryckningar. Dessutom ökade även antalet inbrott, som utfördes av tjuvar som lyckades ta sig in i lokalerna genom att klättra uppför fasaden och komma in via taken. Gallerian beslutade sig för att skydda sin egendom och sina kunder genom att vända sig till Axis Communications och systemintegratören InSupport Nätverksvideo, som har specialiserat sig på digitala lösningar för nätverksvideo. De installerade en nätverksansluten Axis-radardetektor som komplement till gallerians befintliga säkerhetssystem bestående av ett flertal Axis-enheter. Man kunde genast konstatera en stor förbättring, och idag har man knappt några falsklarm alls.

Utöver de konkreta fördelarna kunde gallerian spara hundratusentals kronor årligen enbart på minskade kostnader för säkerhetspersonalens utryckningar. "Företag kan spara mycket pengar genom att minska antalet falsklarm och onödiga utryckningar. Även avbrottsfri service och underhåll kan ge stora besparingar. Vi har märkt att allt fler företag efterfrågar säker drift och säker övervakning som en tjänst, vilket innebär att vi garanterar avbrottsfri drift" säger Fredrik Westin, vd vid InSupport.

Ta reda på om radarlösningar kan vara rätt lösning för ditt företag
AXIS D2050-VE Network Radar Detector Radar för övervakningsändamål