Nyckeln till framgång? Team med vitt skilda färdigheter

Artikel
13 januari 2020
Att sträva efter mångfald och inkludering är grundläggande för Axis Communications. Att ha team med vitt skilda färdigheter i företagets alla avdelningar är en avgörande drivkraft för innovation. Om all personal skulle ha samma bakgrund och tänka i samma banor kan man knappast förvänta sig några nya, banbrytande idéer.

"Vi är stolta över att vara ett progressivt och framsynt företag som aktivt jobbar för mångfald och inkludering", säger Malin Svensson, Chief People Officer hos Axis. "Mångfald är något som är viktigt att integrera i Axis kultur, och det ger oss den arbetsstyrka med olikartade färdigheter och unika egenskaper som vi behöver för att kunna ta fram innovationer för en smartare och säkrare värld. Vi vill vara en arbetsgivare för många olika typer av människor, där du känner dig trygg att vara dig själv, oavsett vem du är. Mötet mellan olika bakgrunder och färdigheter stimulerar innovation, kreativt tänkande och välbefinnande. Det är en smart strategi som främjar goda resultat."

Mångfald och inkludering används ofta utan åtskillnad, men det är viktigt att påpeka att de är olika begrepp. Mångfald betecknar endast att en organisation omfattar personer från olika grupper. Genom att även lägga till inkludering vill man få alla människor i företaget att delta och göra sina röster hörda på ett jämlikt sätt.

Mötet mellan olika bakgrunder och färdigheter stimulerar innovation, kreativt tänkande och välbefinnande.

Axis Communications strävar efter båda delarna. Vi är speciellt stolta över att vi har arbetat hårt för jämställdhet inom företagets alla avdelningar, från teknik till ekonomi.

Arbete för förändring

Axis främjar mångfald via många olika satsningar. Jämställdhet är faktiskt en del av FN:s mål för hållbar utveckling, som utgör grunden för vårt hållbarhetsarbete. I företagets hållbarhetsrapport beskrivs flera satsningar som främjar bättre arbetsförhållanden: alltifrån utbildningsprogram för stresshantering och utbildning mot fördomar till aktiviteter som betonar mångfald och inkludering.

Förra året fastställde Axis dessutom ett antal nya hållbarhetsmål:

  • Sträva efter en jämnare könsfördelning inom Axis alla team och funktioner.
     
  • Säkerställa att personer inte diskrimineras i rekryteringsprocessen, och att denna i stället bidrar till ökad mångfald.

Ett resultat av denna strävan var en rekryteringsprocess i Sydeuropa som syftade till att öka antalet kvinnliga medarbetare. Satsningen blev framgångsrik: exempelvis var 66 % av de nyanställda i Frankrike kvinnor under 2019. Axis kommer att fortsätta sträva mot jämställdhet. Målet är minst ett 60/40-förhållande vad gäller könsfördelningen.

Även i övriga regioner där Axis är verksamt vill vi locka fler kvinnliga medarbetare. I Axis Nordamerika arbetar vi till exempel med lokala gymnasieskolor och universitet för att skapa intresse för yrken relaterade till säkerhetsbranschen, med målet att särskilt inspirera unga kvinnor. Ett ledarskapsprogram för kvinnor håller också på att utvecklas genom ett partnerskap med Security Industry Association (SIA).

Women In Security event EMEA
Axis hosted the Women In Security EMEA event this year.

"Vårt mål är en jämlik könsfördelning", säger Rosalba Convertino, som i egenskap av Content & Digital Marketing Specialist hos Axis arbetar med mångfaldsprojekt. "Jag är stolt över att arbeta för ett företag som sätter upp ambitiösa mål som även inkluderar företagets anställda och som arbetar mot dessa mål utifrån en fast övertygelse som startar med företagets ledning."

En annan satsning är EMEA-evenemanget Women In Security som Axis stod värd för i år. Detta var det andra WIS-evenemanget i ordningen. Förra årets upplaga ägde rum i USA. Det är ett perfekt tillfälle att erkänna de kvinnor som redan har tagit steget in i säkerhetsbranschen, att nätverka, utveckla sin kompetens och dela med sig av erfarenheter genom workshoppar och berättelser från branschledande kvinnor från Axis och andra företag.

Team med vitt skilda färdigheter driver tillväxt

De satsningar som Axis gör för mångfald och lika möjligheter för alla handlar om mycket mer än politisk korrekthet. Det är bevisat att mångfald och framgång i affärsvärlden är nära förknippade med varandra. Forskning visar att organisationer med en mer mångfaldsorienterad och inkluderande arbetsmiljö bland annat är mer innovativa och lönsamma. Att fokusera på mångfald och inkludering är med andra ord inte bara rätt sak att göra – det är också förnuftigt ur affärshänseende. Större öppenhet för att kompetens kan se ut på olika sätt och komma från olika håll kan också vara en del av lösningen på problemet med den kompetensbrist som teknikbranschen brottas med i dag.

Sammanfattningsvis får företag vars team präglas av mångfald och inkludering en unik fördel. För det första därför att innovation främjas av nya tankesätt, för det andra därför att yngre människor attraheras mer av att arbeta på sådana företag och för tredje för att företaget blir mer lönsamt.  

Lyckligtvis inser allt fler företag att mångfald och inkludering är nödvändiga delar av ett företags tillväxt. Utan dessa aspekter stannar innovationen av. Axis kommer att fortsätta arbeta för att öka medvetenheten och sporra fler unga kvinnor att söka sig till säkerhetsbranschen runtom i världen, genom att stödja deras möjligheter till utbildning och karriär.

Läs mer om Axis hållbarhetspolicy här:
Socialt ansvar
För mer information, vänligen kontakta: Kristina Tullberg, Regional Communications Manager Northern Europe, Axis Communications
Telefon +46 708 90 18 72