Digitalisering: fördelarna med att specificera videoövervakningen redan på CAD-stadiet

Artikel
8 oktober 2020
BIM-modellerna är viktiga för att dra nytta av digitala byggprojekt. Med Axis CAD-verktyg är det enkelt att visualisera och utforma rätt videoövervakningslösning redan på planeringsstadiet.

I takt med den snabba tekniska utvecklingen blir allt fler industrier digitaliserade. Sakernas internet, automatisering, virtuell och förstärkt verklighet och maskininlärning tar produktions- och affärsprocesser till nästa steg.

Maskin- och byggindustrin (E&C) – som är världens största industri med 13 procent av världens BNP ­– har dock varit anmärkningsvärt motvillig att införa nya och digitala tekniker.

Revolution i byggindustrin

Detta är dock på väg att förändras allteftersom byggprojekten blir allt fler och mer komplexa. Digital teknik används i allt större utsträckning för att skapa smarta byggnader och smarta städer.

Utvecklingen går allt snabbare och revolutionerar redan maskin- och byggindustrin. Nya aktörer inför digitala affärsmodeller. Förändringen drivs också av den offentliga sektorn, som ser enorma fördelar med att införa digital teknik, exempelvis 4D- och 5D-byggnadsinformationsmodellering (BIM).

BIM, som definieras som en ”digital representation av anläggningars fysiska och funktionella egenskaper”, kan användas för att hantera information under byggprojekt. BIM omfattar alla delar av byggnaden och processen, från planritning till drift och underhåll, under byggnadens hela livscykel. BIM förbättrar samarbetet mellan projekt och ökar effektiviteten, vilket betyder minskad tidsåtgång, lägre kostnader och färre fel.

Genom användning av BIM-modeller kan felkällorna minskas med 60 procent och informationsflödet göras 50 procent snabbare. Därför är det inte konstigt att stora organisationer och statliga myndigheter börjar använda BIM. Finland och Storbritannien och det stora tyska järnvägsföretaget Deutsche Bahn har exempelvis infört 5D-BIM-lösningar.

Hitta rätt programvara

5D BIM samlar design (3D), tidshantering (4D) och budget (5D). Om man lägger till 6D och 7D ingår även miljö och hållbarhet samt livscykelhanteringsaspekter.

För att dra nytta av BIM behöver du programvara som kan hantera information om en byggnad eller struktur. En ledande programvara är Autodesk® Revit®, som används av arkitekter, byggnadstekniker samt maskin-, el- och avloppstekniker, konstruktörer och entreprenörer.

Configuration tutorial: Axis plugin för Autodesk® Revit® - Hur du väljer rätt kamera

En av fördelarna med Revit är möjligheten att analysera och simulera system och konstruktioner och skapa tredimensionella visualiseringsmodeller. Byggstenarna i dessa modeller är BIM-objekt, som utgörs av digitala beskrivningar av produkter och material och täcker praktiskt taget allt du kan tänka dig. Det är här Axis kommer in i bilden.

Plugin för överlägsen videoövervakning

Axis-kamerornas plugin för Revit är en guldgruva om man vill lägga till kameror eller andra övervakningsprodukter vid planering av hela IP-övervakningssystem direkt i byggplanen. Du kan ladda ner den kostnadsfritt från axis.com, och börja ladda ner kameror och andra BIM-objekt från Axis från ditt valda BIM-bibliotek.

Mikael Flygh, globalt ansvarig för Axis Architects & Engineers-program, förklarar varför Axis har gjort dessa BIM-objekt tillgängliga: “”Det handlar om innovation och om att förstå våra partners behov. Målet är att förenkla och hjälpa dem att effektivisera sin verksamhet. Med hjälp av vår plugin och BIM-objekten kan de se hur videoövervakningssystemet kommer att fungera redan på planeringsstadiet.”

Upplev den färdiga lösningen

Mikael Flygh
Mikael Flygh, globalt ansvarig för Axis Architects & Engineers program

Mikael Flygh fortsätter: ”Tack vare 3D-animeringarna kan du se hur kamerorna passar in i den allmänna arkitekturen. Detta ger inte bara ökad trygghet och bättre säkerhetslösningar. Du – och slutkunden – får också möjlighet att uppleva den färdiga produkten, vilket är viktigt.”

Samtliga Axiskameror finns tillgängliga som realistiska 3D-BIM-objekt. Med hjälp av väljaren som är integrerad i plugin-funktionen kan du snabbt välja en passande kamera. När du har laddat ner den till din byggplan får du värdefull information om kamerorna, exempelvis brännvidd och upplösning. Du kan justera brännvidd, pan/tilt/zoom och andra inställningar. Du kan se tredimensionella vyer, som om du såg dem via kameralinsen. Det är även lätt att byta och hitta rätt plats för installation. När du är nöjd med kamerans placering är det enkelt att kontrollera hela lösningens kameratäckning.

Fortlöpande förbättringar

Axis plugin för AutoDesk® Revit® har funnits i några år. ”Under de senaste tolv månaderna har vi dock arbetat med att uppdatera den utifrån återkoppling från våra kunder”, säger Mikael Flygh.

Fler förbättringar kommer, och Axis kommer att lägga till nya produkter i BIM‑biblioteken och nya funktioner när de lanseras. Vi planerar till exempel att lansera multisensorkameror under tredje kvartalet 2020.Det handlar om hela värdekedjan, om att minska fel och missförstånd och om att förbättra effektiviteten och kommunikationen.

Vi kommer att fortsätta att investera i detta eftersom vi tror på digitalisering”, säger Mikael Flygh. ”Det handlar om hela värdekedjan, om att minska fel och missförstånd och förbättra effektiviteten och kommunikationen, men framför allt om slutkundens upplevelse.”

Täcker en mångfald av behov

Axis erbjuder flera verktyg till hjälp för dig under planerings- och konstruktionsfasen. Ett exempel är en plugin för Trimble® Sketchup® med tredimensionella CAD-modeller som hjälper dig att hitta rätt kamera och visualisera täckningen.

Läs mer om Axis kostnadsfria verktyg
Axis plugin for Autodesk® Revit®
Mer om