Axis kreativa företagskultur skapar innovativa produkter och lösningar

Artikel
13 mars 2019
En öppen och dynamisk arbetsmiljö där medarbetarna får fria händer skapar nya banbrytande produkter, tjänster och lösningar. Ett exempel är nätverkskamerorna i AXIS P32-Serien.

Innovationskulturen är central för Axis verksamhet, tillika avgörande för Axis fortsatta tillväxt och lönsamma utveckling. Den är nära sammankopplad med filosofin att lyssna på sina medarbetare, ha tillit till och ge medarbetarna stor frihet och självständighet. Axis är övertygade om att denna kultur bidrar till framgång, ett exempel är utvecklingen av nätverkskamerorna i AXIS P32-Serien.

Tydliga mål och ett fritt arbetssätt

Utmaningen som ingenjörerna fick var att designa en avancerad kamera med riktigt hög kvalitet men den skulle ändå vara kostnadseffektiv. Axis kunde inte möta de ställda kraven med det traditionella sättet att designa en kamera. Utvecklingsteamet fick därför fria händer att ta fram olika prototyper inom vissa givna ramar: gruppen fick bestämda krav på kvalitet och funktionalitet samt en tidsgräns för när prototyperna skulle vara klara. Därutöver fick de fria händer.

Samarbete för de bästa idéerna

Initialt användes en prototyp för en helt annan slags kameramodell, som vidareutvecklades, vilket var ett nytt grepp.

"Vi ville lära och dra nytta av produkter som har en annan designlogik. Vi funderade bland annat på vad som gör kameran slagtålig och vad som gör den vattensäker. Sedan funderade vi på om det skulle vara möjligt att separera dessa två saker", säger Michael Chen, Global Product Manager på Axis Communications.

Michael Chen var delaktig i att ta fram P32-serien, som dåvarande teamansvarig mekanikingenjör. I bland annat vatten- och klimatlaboratorierna genomfördes noggranna tester där kamerorna utsattes för snö, regn och vind.

"Vi fick gott om tid att testa att vidareutveckla våra befintliga produkter", säger Michael Chen.

Samarbete ägde rum med kollegor inom den egna avdelningen men också med representanter från funktionerna Kvalitet, Produktion, Test och Design.

Vi har generellt sett mycket samarbete, dels inom gruppen dels med andra avdelningar, för att komma på de bästa och mest innovativa idéerna, säger Michael Chen.

Resultatet blev en kamera som innehåller mindre metall och väger mindre, jämfört med likvärdiga kameror. AXIS P32 har avancerade funktioner såsom Axis Lightfinder-teknologi, vilket innebär att nätverkskamerorna är extremt ljuskänsliga och kan ”se” och fånga färgbilder även i mörker, Axis optimerad IR samt Axis Zipstream-teknologi, som komprimerar videodata, vilket minskar bandbredds- och lagringsbehovet. Vidare möjliggörs Wide Dynamic Range, det vill säga kameran kan återge skarpa bilder även om det är stora variationer i ljusförhållandena i en och samma bild.

Engagerande företagskultur med stark värdegrund 

Axis företagskultur, med en stark värdegrund, är ständigt närvarande i det dagliga arbetet. Företagskulturen kännetecknas av entreprenörsanda, öppenhet och ansvarstagande och är avgörande för att bevara innovation och dynamik. Alla anställda förväntas vara delaktiga, engagerade och ta ansvar för det de gör. De anställda får stor frihet under ansvar, vilket bidrar till att främja innovation och kreativitet.

"Vi begränsar inte någon, om man vill visa framfötterna så får man det", säger Michael Chen.

Gemensamma kärnvärden utgör grunden i företagskulturen. De innebär bland annat att vara öppen för sina kollegors idéer och kundernas behov, att arbeta gemensamt för att nå Axis mål samt att ligga i framkant och skapa de bästa produkterna och lösningarna.

På Axis finns en frihet att prata med vem man vill, när man vill, allas dörrar är always open, säger Michael Chen. Alla vill alltid hjälpa till. Det är det som gör arbetet så roligt och Axis till en hälsosam arbetsplats där man vill stanna länge.

Öppenhet och tillit till medarbetarna

Till Axis stora fördelar lyfter Michael Chen också fram självständigheten och att man får vara nyfiken och tänka fritt, utan begränsningar:

"Som utvecklare blir man inte begränsad utan har möjlighet att se hela bilden, the big picture, om man så vill. Ingenjörer har väldigt fria händer när det gäller att arbeta för att förstå kundernas utmaningar, i vilka miljöer kameran ska användas och ta fram lösningar som är relevanta".

En god arbetsmiljö där varje individ räknas

Innovationskulturen bidrar till en ökad lönsamhet för Axis, med nöjda medarbetare som stannar länge. Personalomsättningen uppgår till låga 6,5 procent, samtidigt som bolaget växer snabbt.

Det finns en långsiktighet i det här sättet att arbeta på. Det är roligt, man växer i erfarenheten och man växer tillsammans med sina kollegor. Och resultatet blir framgångsrika produkter och lösningar för en smartare och säkrare värld, säger Michael Chen.