Banner corporate governance

Årsstämma 2018

Axis årsstämma kommer att äga rum onsdagen den 18 april 2018 kl. 15.00 i bolagets lokaler på Emdalavägen 14, Lund.