Ansiktsigenkänning och räkning av besökare förbättrar Rajalla På Gränsens kundservice och lönsamhet

Effektivare marknadsföring, skräddarsydda kampanjer samt rätt bemanning är några av vinsterna för köpcentret och butikerna i Rajalla På Gränsen

“Vi är mycket nöjda. Vi har fått helt nya möjligheter till mer effektiva reklamkampanjer som ännu bättre når sin målgrupp, kan göra skräddarsydda kunderbjudanden samt att butikerna kan optimera bemanningen, anpassat efter antal besökare.” Jukka Korpimäki, Director, Rajalla På Gränsen.

Uppdrag

Rajalla På Gränsen är ett av norra Finlands största köpcenter, med flera miljoner besökare per år. Rajalla På Gränsen ville ha korrekt information om antalet besökare, få den demografiska fördelningen på dessa samt också erbjuda shopping i en miljö som är trygg och säker. De ville förbättra kundupplevelsen och att bemanningen skulle vara optimal, dels i butikerna dels sett till antalet säkerhetsvakter. Butikerna ville också ha statistik för att kunna förbättra sin marknadsföring och sitt utbud, så att detta var ännu bättre anpassat för besökarna.

Lösning

Rajalla På Gränsen valde en lösning med AXIS M3006-V nätverkskameror och mjukvaran AXIS People Counter för att räkna besökare vid entréerna till köpcentret. Kameror och mjukvara installerades av Axis partner Valfi. På väggarna inne I köpcentret installerades AXIS M1125 nätverkskameror med mjukvara från Valfi för ansiktsigenkänning, för att kunna läsa av kundprofilerna.

Resultat

Med det nya systemet är uppgifter om antalet besökare tillförlitliga. Dessutom får Rajalla På Gränsen statistik om de personer som besöker köpcentret, vid vilken tid på dygnet dessa personer handlar samt hur kundprofilerna ser ut, det vill säga kön, ålder och vilken känsla besökarna uttrycker. Det har gett Rajalla På Gränsen möjlighet att ge ännu bättre kundservice såsom att ha rätt bemanning av personal i butiker samt av säkerhetsvakter, för att erbjuda besökarna bästa möjliga shoppingupplevelse. Butikerna kan bland annat göra mer effektiva reklamkanpanjer.

Related links

AXIS M1125 Network Cameras
AXIS M3006-V Network Camera
Retail

Partners

https://valfi.fi