Axis Communications partner ComTech Solution optimerar transportverksamheten

Videoövervakning genererar säkerhet och effektivitet i modernt transportcentrum.

“Kameraövervakningen har visat sig vara till stor nytta inom många områden och det är otroligt att se hur stor fördel den digitala teknologin har i relation till den gamla analoga. Vi fick en nätverksbaserad lösning, som även används för att effektivisera vår verksamhet. Våra kunder är glada för att vi utnyttjar den senaste teknologin för att säkra deras varor.“ Madeleine Hiller, Administrativ Chef, TransFargo.

Uppdrag

Transport- och logistikföretaget TransFargo har under företagets 30 verksamhetsår varit framgångsrikt och haft god tillväxt. Det resulterade i att företaget 2008 växte ur sina gamla lokaler i Malmö. TransFargo byggde då ett nytt logistikcenter i Arlöv strax utanför Malmö med gott om utrymme och optimala förhållanden för att bedriva transportverksamhet. Några av kriterierna för det nya transportcentret var att det skulle ha hög säkerhetsgrad och möjliggöra effektiv godstransportsökning.

Lösning

TransFargo rådslog med ComTech Solution AB, som är experter på lösningar inom IT, kommunikation och säkerhet. Lösningen blev digitala nätverkskameror från Axis Communications med mjukvara från Axis partner, Kentima. Totalt sattes 40 nätverkskameror upp på strategiskt utvalda platser, både i och utanför det nya transportcentret. Utanpå lokalerna har väderbeständiga kameror, som ger bilder med bra kvalitet dag såväl som natt, satts upp. Även inne i lokalerna är kameror med exceptionellt god bildkvalité installerade. Efter installationen på huvudkontoret har även en terminal i Göteborg utrustats med kameror.

Resultat

Idag är TransFargo rustat för framtiden med ett toppmodernt logistikcentrum tack vare digital videoövervakningsteknologi. Videoövervakningen avskräcker tjuvar och obehöriga från att beträda området. Nätverkskamerorna har också bidragit till att TransFargo effektiviserat sin terminalverksamhet. Med hjälp av det centrala videoövervakningssystemet kan TransFargo t ex spåra gods i samband med felsökningar.

Related links

AXIS 223M Network Camera
AXIS 216MFD Network Camera
Transportation

Partners

http://www.kentima.se
http://www.com-tech.se