Säkerhetslösningar

The security market has rapidly expanded since we entered the digital age, and is forecasted to continue to grow. The growth has brought technological breakthroughs and new possibilities.

Some of the most significant innovations are network cameras, intelligent applications, thermal network cameras, Axis’ Lightfinder technology and Power-over-Ethernet (PoE). There have also been huge advances in image quality, such as the implementation of HDTV.

Ray Mauritsson, vd Axis Communications

I vår långsiktiga strategi ingår att fortlöpande lansera innovativa nätverksvideoprodukter, och i samverkan med våra partner erbjuda intelligenta säkerhetslösningar på en global marknad.

Ray Mauritsson, vd Axis Communications

Drivande inom innovation

Axis har alltid befunnit sig i främsta ledet i utvecklingen av dessa nya lösningar. Vi har varit en drivande kraft bakom många innovationer allt sedan vi år 1996 skiftade fokus från analog övervakning till nätverksvideo. Och idag är vi fortfarande marknadsledande.

Vår ambition är att bibehålla denna ledning. Därför är vi redan nu i full gång med nästa generation branschinnovationer.

Nya möjligheter

Nätverkskameror och nya applikationer ger nya möjligheter. Axis har varit en pionjär på denna marknad, och visat hur IP-lösningar kan bestå av betydligt mer än enbart säkerhetsapplikationer. Exempelvis använder många återförsäljare tekniken för logistik och optimering av butikers utformning, och i många städer används den för att hantera trafikflödet, minska vandalisering och mycket mer.

Vi flyttar också fram gränserna för bildkvalitet genom att utforska hur den kan optimeras för den aktuella övervakningsuppgiften – oavsett hur svagt ljuset är eller omgivningsförhållandena. Ett annat steg i vår långsiktiga strategi är vår senaste expansion på passagekontrollmarknaden.