Banner - the Axis ecosystem

Axis ekosystem

Hur vi arbetar – Global närvaro med lokal marknadskunskap

En tydlig global affärsmodell befrämjar lojalitet, skalbarhet och kunskapsutbyte. 

I samverkan med partner i 179 länder levererar Axis ledande lösningar till kunder över hela världen. Ända från start har vi tillämpat en indirekt försäljningsmodell – vi säljer till distributörer som säljer vidare till systemintegratörer och återförsäljare som i sin tur säljer till slutkunder.

Vår försäljningsmodell innebär att vi har tillgång till specialistkompetens i varje skede, från distribution till installation, som gör att vi kan erbjuda kunderna bästa tänkbara produkter och lösningar.

Vittomfattande distribution

Genom samarbete med både globala och lokala partner säkerställer vi ett vittomfattande urval av distributionskanaler. Våra distributörer är länken mellan Axis och våra återförsäljare och systemintegratörer. Distributörerna lagerför Axis produkter samt fakturerar och ställer ut krediter till återförsäljarna och systemintegratörerna.

De tillhandahåller även värdeadderande tjänster till återförsäljare och systemintegratörer, såsom marknadsförings- och produktinformation, teknisk säljsupport och ett komplett sortiment med alla komponenter som ingår i ett videoövervakningssystem. Distributören spelar en avgörande roll när det gäller kanalisering av övervakningssystemets komponenter, vilket ger dem ökade intäktsmöjligheter.

Dynamiskt partnernätverk

Våra systemintegratörer och återförsäljare har direktkontakt med slutkunderna och hanterar design, integration, installation och service av Axis produktsortiment. Vissa arbetar med slutkunder inom ett specifikt branschsegment, medan andra är verksamma inom flera branscher. Deras kärnkompetens varierar, och omspänner nätverk, strukturerat kablage, säkerhet etc.

Utöver intäkter från Axis utrustning och programvara, marknadsför många partner även egna tjänster såsom design, underhåll och konsulttjänster. Vår säljorganisation arbetar nära våra partner, och tillhandahåller löpande support, specialistkunskaper och kunskapsöverföring, till exempel globala utbildnings- och certifieringsprogram.

Globalt nätverk för framtida tillväxt

Med hjälp av ett väl utbyggt nätverk med globala partner och stor kunskap om lokala trender och behov, har vi ett utmärkt läge att dra fördel av tillväxtpotentialen på denna marknad.

Vårt mål är att utveckla nätverket och bredda användningen av digitala säkerhetssystem över hela världen – tillsammans med våra partner har vi den kunskap och expertis som krävs för att lyckas.

Programvaruleverantörer: Axis partner för programutveckling

Våra partner för programutveckling (ADP) är oberoende programvaruleverantörer som huvudsakligen fokuserar på utveckling av kommersiellt tillgängliga programvarulösningar som kan integreras med Axis produkter. Deras videohanteringslösningar används inom många olika branscher och för skiftande affärsbehov. Genom närheten till den lokala kunden kan de även tillhandahålla anpassade programvarulösningar som uppfyller slutkundens eller kanalpartnerns specifika integrationskrav.

Konsulter

Axis samarbetar också med konsulter, s k designinstitut, som erbjuder slutkunderna teknisk och operativ expertis samt designkunnande. Konsulterna ansvarar för utformning, installation, drift, övervakning och administration av slutkundens projekt.  

Teknikpartner

Axis samarbetar även med Technology Partner. Dessa levererar avancerad nätverksutrustning, datalagringsutrustning, bildskärmar, trådlös utrustning etc som kompletterar Axis lösningar och ger slutkunderna den funktionalitet de förväntar sig.