Axis gör skillnad

Blickar alltid framåt

Axis följer inte marknaden – vi leder den. Vi har bibehållit vår ställning i främsta ledet genom att oupphörligen utmana status quo. Som ledande experter på vårt område och med stort fokus på forskning, utveckling och innovation, ser vi det som vår uppgift att förutse marknadens behov, agera så snabbt vi kan och alltid leverera högsta möjliga kvalitet i allt vi gör.

Teknikinnovation och humankapital

Våra stora investeringar i forskning och utveckling har resulterat i många branschgenombrott, inklusive världens första nätverkskamera, video encoder, HDTV och värmekameran. Men det som verkligen särskiljer oss är allt arbete bakom kulisserna.

Informations- och kunskapsdelning är grundläggande för oss – eftersom det berikar våra kunskaper. Det är anledningen till att vi arbetar så nära våra partner. Av samma anledning lyssnar vi på dem som faktiskt använder våra produkter, och utformar våra lösningar utifrån deras behov och respons.

Förenade

Tack vare vårt fokus på individen har vi kunnat bygga upp en stark företagskultur. Vi är alltid öppna för nya idéer, nya perspektiv, nya partner och nya sätt att göra affärer, och denna öppenhet omsätter vi praktiskt i relationerna med våra partner och kunder.

Vi lyssnar alltid på och lär oss av varandra – såväl kolleger som kunder och partner. Denna lyhördhet är en synnerligen viktig beståndsdel i Axis-kulturen. Vi är även övertygade om värdet av ärlighet och transparens, varför vi uppmuntrar kundrespons och samarbete. Det är anledningen till att vi utvecklar våra lösningar på en öppen plattform, så att de blir flexibla, skalbara och fullt anpassningsbara till alla kundmiljöer.

Tack vare detta öppna och inkluderande förhållningssätt till affärer och kunnande kan vi tänka stort och vara djärva i det vi företar oss.

Ett namn du kan lita på

Om det är något som Axis är berömt för så är det kvalitet. Kvalitet är överordnat i hela vår värdekedja – från forskning och utveckling till produktion ända till slutlig återvinning. Kvalitet är lika viktigt i relationerna med våra partner och kunder.

Eftersom vi kräver samma stränga kvalitetsstandarder från våra partner, begär vi att de ska underteckna vår förhållningspolicy för leverantörer och regelbundet genomföra revisioner som säkerställer att policyn följs.

Axis kvalitetsambitioner slutar inte där. Vi har dessutom höga standarder avseende stabilitet, säkerhet och trygghet, vilket garanterar lösningar som är tillförlitliga, funktionella och maximalt användarvänliga. Och vi tillämpar precis lika stränga standarder på vår kundservice.

Tack vare allt detta kan Axis kunder vara säkra på att alltid få allra högsta kvalitet i alla skeden – från den senaste tekniken till en engagerad kundservice. Det är så Axis gör skillnad.