Conflict minerals

Förhindra konfliktmineraler i värdekedjan

Axis stöder elektronikindustrins initiativ för att förhindra handel med så kallade konfliktmineraler, och följer internationella handelsregler samt rekommendationerna och riktlinjerna från handelsorganisationen EICC (Electronic Industry Citizenship Coalition).

Tantal, tenn, guld och volfram kallas för konfliktmineraler om de härrör från Demokratiska republiken Kongo och närliggande länder, eftersom väpnade konflikter pågår där, och eftersom gruvverksamheten ofta bidrar till fortsatta konflikter och leder till brott mot mänskliga rättigheter.

Det kan vara svårt att garantera att produkter är fria från konfliktmineraler eftersom det är svårt att spåra mineralernas ursprung.

I Axis uppförandekod för leverantörer förbinder sig företagets leverantörer att inte använda konfliktmineraler. Axis kräver av leverantörerna att de rapporterar mineralernas ursprung tillsammans med en dokumenterad rutin som visar hur leverantörerna och deras underleverantörer arbetar för att se till att komponenterna bara innehåller konfliktfria mineraler. Detta innebär konkret att leverantörerna måste rapportera om produktkomponenter innehåller tenn, tantal, volfram och guld och dessutom identifiera alla smältverk i värdekedjan som tillhandahåller mineralerna. Leverantörerna har också ansvar för att se till att rapporten omfattar deras underleverantörer, och för att hålla Axis informerade.

Kartläggning av konfliktmineraler

Med målet att eliminera konfliktmineraler har Axis gjort en omfattande kartläggning där företaget har beskrivit vilka mineraler som finns i Axis produkter och varifrån de kommer. Arbetet pågår kontinuerligt.

Över 80% av Axis leverantörer har rapporterat via EICC (Industry Citizenship Coalition) var de har identifierat att tenn, tantal, volfram och guld finns i deras produkter, varifrån de kommer, om de har identifierat konfliktfria källor, om de belägger sina underleverantörer med krav och att de har rapporterat hur deras interna processer för att hantera frågan om konfliktmineraler ser ut. I ett fall har en underleverantör till en av Axis leverantörer uppgett att tenn har kommit från ett smältverk i konfliktregionen Demokratiska republiken Kongo. Axis har krävt att leverantören ska använda alternativa smältverk för tenn, i konfliktfria regioner.

Tabellen visar i vilken omfattning mineralerna används i Axis produkter och antalet konfliktfria smältverk som används av Axis leverantörer. Många av Axis leverantörer använder fler än en metall i komponenter i Axis-produkter. I takt med att rapporterna kommer in från leverantörerna kommer Axis att lägga till fler smältverk i listan.

Leverantörernas användning av metaller

  Tantal
(Ta)
Tenn
(Sn)
Guld
(Au)
Volfram
(W)
Leverantörer som använder metall i komponenter i Axis-produkter 11 37 27 10
Smältverk identifierade av Axis-leverantörer 28 221 215 68