Marknadsestimat

Beräkningarna är baserade på prognoser från svenska och internationella analytiker.
Bidragsgivare till tjänsten är de ledande bankerna och fondkommissionärerna i Norden samt internationella investmentbanker.

I samarbete med:

Antal bidragsgivare: 9
Senast uppdaterad: 2014-09-22

Konsensusrekommendation

Köp

2

Behåll

3

Sälj

2

 

Bidragsgivare

ABG Sundal

Pareto Öhman

Carnegie

Redeye

Danske Markets

SEB Enskilda

Handelsbanken Capital Markets

Swedbank

Nordea Markets

 

 

Kvartalsestimat

Valuta: SEK

2014 Q1

2014 Q2

2014 Q3 Est

2014 Q4 Est

Nettoomsättning

1 129m

1 355m

1 530m

1 606m

Bruttovinst

570m

707m

782m

817m

Rörelseresultat

72m

188m

273m

240m

Totalresultat för perioden

53m

141m

207m

182m

Resultat per aktie

1,23

2,00

2,98

2,62

 

Senast uppdaterad: 2014-09-22

Årsestimat

Valuta: SEK

2013

2014 Est

2015 Est

2016 Est

Nettoomsättning

4 717m

5 620m

6 644m

7 671m

Bruttovinst

2 430m

2 876m

3 352m

3 828m

Rörelseresultat

640m

773m

953m

1 127m

Totalresultat för perioden

474m

580m

717m

848m

Resultat per aktie

6,89

8,35

10,33

12,20

 

Senast uppdaterad: 2014-09-22