Utdelning och utdelningspolicy

Axis utdelningspolicy är att lämna en utdelning som motsvarar cirka en tredjedel av årets vinst efter skatt med hänsyn tagen till koncernens soliditetsmål.

 

Utdelning 2009-2014

  SEK