Operational and financial goals

Finansiella mål

Övergripande finansiella mål

Tillväxt, fortsatt god lönsamhet och en stabil finansiell bas ska skapa förutsättningar för en långsiktig värdetillväxt för aktieägarna.

  • Total genomsnittlig årlig tillväxt på minst 20 procent
  • Vinstmarginal på minst 10 procent

Långsiktigt mål

Utfall 2013

Total genomsnittlig årlig tillväxt på minst 20 procent

Axis uppnådde en tillväxt under 2013 på 12,7 procent. Den årliga genomsnittliga tillväxten 2009-2013 var 20,4 procent.

Vinstmarginal på minst 10 procent

Axis redovisade 2013 en vinstmarginal på 13,6 procent . Under perioden 2009-2013 var vinstmarginalen i snitt 14,5 procent.